XXXIII. Letné olympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXIII. Letných olympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Rozhovory a spoločenská kronika:
Vlak, ktorý odišiel - smutná správa o odchode ing. Stanislava Novosada

Vlak, ktorý odišiel - smutná správa o odchode ing. Stanislava Novosada
Autor: Miroslav Ňaršík
Zdroj: ZSF
Publikované: 12. 11. 2017 20:26

Veľmi smutná správa o odchode významného zberateľa, bádateľa a vystavovateľa ing. Stanislava Novosada

Dňa 10. 11. 2017 prekvapila nás nepríjemná veľmi smutná správa. V nočných hodinách sa vybral do večnosti priateľ, manžel a otec dvoch synov Ing. Stanislav Novosad.


Zomrel ing. Stanislav Novosad


Podľa oznámenia manželky, odišiel v noci, na lôžku v spánku. Posťažoval sa na preťaženie, asi na srdcové potiaže, problémy s dychom. Na druhý deň chcel navštíviť lekára v Galante. Autobus, ktorým chodieval do práce, alebo na filatelistické schôdze, už nestihol.

Bol aktívnym členom KF v Trnave, navštevoval aj schôdzky v Galante. Po viacnásobnom prehováraní, dňa 12. 12. 2006 si dal prihlášku do KF 52-25 Galanta. Tu bol aktívnym členom až doteraz. Bol nadšencom a aj členom poštovej histórie. Neúnavným bádateľom zberateľom a vystavovateľom. Získal si okolo seba ľudí svojou rozhľadenosťou, prístupom k riešeniu problémov, častých rozhovorov a debát, ktoré s radosťou rozvíjal. V kolektíve bol obľúbený. Dobrosrdečný a ochotný pomôcť aj neznámym ľuďom. Po schôdzke v klube filatelistov, keď odchádzal na vlak, či autobus, nezabudol zavolať, že je už vo vlaku. Žiaľ, tento ranný, ktorý ho mal doviesť k lekárovi prespal, zaspal, neprišiel....

S bôľom a žiaľom rodina aj jeho priatelia, v ňom strácajú človeka, ktorý nám bude chýbať. Česť jeho pamiatke.

Rozlúčka bude 13. 11. 2017 o 14:00 hod na miestnom cintoríne v Šoporni.

Filatelisti z Galanty


Malé obrazové pripomenutie:
Ing. Stanislav Novosad na prezentácii galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti 19. novembra 2015


Zomrel ing. Stanislav Novosad

Zomrel ing. Stanislav Novosad


Autor: Miroslav Ňaršík

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov