Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 3/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

29. 12. 2023

Interviews and social news:
The train that left - a sad report on the death of Stanislav Novosad

The train that left - a sad report on the death of Stanislav Novosad
Author: Miroslav Ňaršík
Source: ZSF
Published: 12. 11. 2017 20:26

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Very sad news about the death of the prominent collector, researcher and exhibitor Stanislav Novosad

Dňa 10. 11. 2017 prekvapila nás nepríjemná veľmi smutná správa. V nočných hodinách sa vybral do večnosti priateľ, manžel a otec dvoch synov Ing. Stanislav Novosad.


Zomrel ing. Stanislav Novosad


Podľa oznámenia manželky, odišiel v noci, na lôžku v spánku. Posťažoval sa na preťaženie, asi na srdcové potiaže, problémy s dychom. Na druhý deň chcel navštíviť lekára v Galante. Autobus, ktorým chodieval do práce, alebo na filatelistické schôdze, už nestihol.

Bol aktívnym členom KF v Trnave, navštevoval aj schôdzky v Galante. Po viacnásobnom prehováraní, dňa 12. 12. 2006 si dal prihlášku do KF 52-25 Galanta. Tu bol aktívnym členom až doteraz. Bol nadšencom a aj členom poštovej histórie. Neúnavným bádateľom zberateľom a vystavovateľom. Získal si okolo seba ľudí svojou rozhľadenosťou, prístupom k riešeniu problémov, častých rozhovorov a debát, ktoré s radosťou rozvíjal. V kolektíve bol obľúbený. Dobrosrdečný a ochotný pomôcť aj neznámym ľuďom. Po schôdzke v klube filatelistov, keď odchádzal na vlak, či autobus, nezabudol zavolať, že je už vo vlaku. Žiaľ, tento ranný, ktorý ho mal doviesť k lekárovi prespal, zaspal, neprišiel....

S bôľom a žiaľom rodina aj jeho priatelia, v ňom strácajú človeka, ktorý nám bude chýbať. Česť jeho pamiatke.

Rozlúčka bude 13. 11. 2017 o 14:00 hod na miestnom cintoríne v Šoporni.

Filatelisti z Galanty


Malé obrazové pripomenutie:
Ing. Stanislav Novosad na prezentácii galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti 19. novembra 2015


Zomrel ing. Stanislav Novosad

Zomrel ing. Stanislav Novosad


Author: Miroslav Ňaršík

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists