The train that left - a sad report on the death of Stanislav Novosad - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Collectors circle of young philatelists in Bratislava (2019/2020)

The train that left - a sad report on the death of Stanislav Novosad

The train that left - a sad report on the death of Stanislav Novosad

The train that left - a sad report on the death of Stanislav Novosad


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
The train that left - a sad report on the death of Stanislav Novosad   Very sad news about the death of the prominent collector, researcher and exhibitor Stanislav Novosad
 


Dňa 10. 11. 2017 prekvapila nás nepríjemná veľmi smutná správa. V nočných hodinách sa vybral do večnosti priateľ, manžel a otec dvoch synov Ing. Stanislav Novosad.


Zomrel ing. Stanislav Novosad


Podľa oznámenia manželky, odišiel v noci, na lôžku v spánku. Posťažoval sa na preťaženie, asi na srdcové potiaže, problémy s dychom. Na druhý deň chcel navštíviť lekára v Galante. Autobus, ktorým chodieval do práce, alebo na filatelistické schôdze, už nestihol.

Bol aktívnym členom KF v Trnave, navštevoval aj schôdzky v Galante. Po viacnásobnom prehováraní, dňa 12. 12. 2006 si dal prihlášku do KF 52-25 Galanta. Tu bol aktívnym členom až doteraz. Bol nadšencom a aj členom poštovej histórie. Neúnavným bádateľom zberateľom a vystavovateľom. Získal si okolo seba ľudí svojou rozhľadenosťou, prístupom k riešeniu problémov, častých rozhovorov a debát, ktoré s radosťou rozvíjal. V kolektíve bol obľúbený. Dobrosrdečný a ochotný pomôcť aj neznámym ľuďom. Po schôdzke v klube filatelistov, keď odchádzal na vlak, či autobus, nezabudol zavolať, že je už vo vlaku. Žiaľ, tento ranný, ktorý ho mal doviesť k lekárovi prespal, zaspal, neprišiel....

S bôľom a žiaľom rodina aj jeho priatelia, v ňom strácajú človeka, ktorý nám bude chýbať. Česť jeho pamiatke.

Rozlúčka bude 13. 11. 2017 o 14:00 hod na miestnom cintoríne v Šoporni.

Filatelisti z Galanty


Malé obrazové pripomenutie:
Ing. Stanislav Novosad na prezentácii galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti 19. novembra 2015


Zomrel ing. Stanislav Novosad

Zomrel ing. Stanislav Novosad


Post a comment

Author: Miroslav Ňaršík
Source: ZSF
Published: 12. 11. 2017 20:26
 
The train that left - a sad report on the death of Stanislav Novosad

The train that left - a sad report on the death of Stanislav Novosad
The train that left - a sad report on the death of Stanislav Novosad
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Život je ako brusný kameň. Či ťa rozomelie, alebo vybrúsi do najvyššieho lesku, závisí od toho, z akého si materiálu.

(anonym)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk