Nedeľná filatelistická a numizmatická burza v Bratislave

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú a numizmatickú burzu v Bratislave (zmena miesta konania!)

06. 09. 2020

Príležitostná pečiatka:
Vianočná pošta 2013 - 3. adventný týždeň

Vianočná pošta 2013 - 3. adventný týždeň
Deň používania: 10. 12. 2013
 
Pošta: RAJECKÁ LESNÁ
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pre Vianočnú poštu počas tretieho adventného týždňa v Rajeckej Lesnej.


Textový motív: VIANOČNÁ POŠTA

Obrazový motív: Kostol s tromi cibuľovými vežami.

Autor: Mgr. Art. Alexandra Ďurníková

Príležitostné poštové pečiatky VIANOČNÁ POŠTA sa budú používať na pošte Rajecká Lesná každý adventný týždeň v týchto dňoch 26. 11., 3. 12., 10. 12. a 17. 12. 2012. Všetky pečiatky budú na pošte k dispozícií bezplatne do 23. 12. 2012. Po tomto dátume budú príležitostné poštové pečiatky v predajni POFIS na Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava.


Tematický popis a súvislosti:

Advent alebo adventné obdobie (z lat. adventus príchod) je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. V teologickom zmysle sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého (eschatologického) príchodu na konci času (parúzia), ale taktiež sa nezabúda na osobitnú úctu Ježišovej Matky, napríklad tzv. rorátnou sv. omšou v dňoch od 16. decembra. Liturgickou farbou pre advent je fialová.

Začiatky adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavoval určitý počet (2 až 6) adventných nedieľ. Až rímsky pápež Gregor Veľký († 604) stanovil adventný čas na 4 týždne.

V ľudovej kultúre Slovenska má advent magický charakter začiatku, kedy môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť budúcnosť nadprirodzené sily (stridžie dni). S tým súvisia rôzne ľudové obyčaje a povery, ako veštenie, vinšovanie, zatváranie dvier pri rannom zvonení a podobne.


Autor (zdroj) popisu: Wikipédia - slobodná encyklopédia


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov