150. výročie vzniku ŽOS Zvolen

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 150. výročia vzniku ŽOS Zvolen.

22. 06. 2022

Celinová pohľadnica:
Vianoce 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu

Vianoce 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu
Deň vydania: 13. 11. 2013
 
Náklad: 5000

Celinová pohľadnica s natlačenou známkou Vianoce 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu s motívom narodenia (Madona s dieťaťom) slovenského maliara Ľudovíta Fullu na obrazovej strane.
Výtvarný návrh celinovej pohľadnice: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová

Obrazová strana:

Celinová pohľadnica Vianoce 2013: Ľudové motívy v diele Ľudovíta Fullu


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov