Krásy našej vlasti: Hričovský hrad

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Hričovskému hradu.

06. 09. 2024

Služobná obálka:
Vianoce 2007 (Slovenská pošta, a.s.)

Vianoce 2007 (Slovenská pošta, a.s.)
Deň vydania: 01. 12. 2007
 

Služobná obálka Vianoce 2007 (Slovenská pošta, a.s.).
Služobná obálka
Vianoce 2007 (Slovenská pošta, a.s.)


Deň vydania: 1. 12. 2007
Nominálna hodnota: Bez nominálnej hodnoty (Service des postes / Vec poštovej služby)
Autor známky: Jana Kiselová-Siteková
Predajná cena: Nepredajné

Súvisiace materiály:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov