XVII. Letné paralympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XVII. Letných paralympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Poštová známka:
Vianoce 2004 - Svätá rodina (detská kresba)

Vianoce 2004 - Svätá rodina (detská kresba)
Deň vydania: 05. 11. 2004
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Rozmery známky: 26 x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Walsall Security Printers Ltd., Veľká Británia
Technika tlače: Ofset
Náklad: 4000000

Poštová známka s vianočným motívom podľa detského výtvarného návrhu.


Textový motív: Nie je

Obrazový motív: Kresba detí Jarky Žigovej a Veroniky Rusnákovej zo Špeciálnej základnej školy, Spišský Štiavnik.

Autor výtvarného návrhu: Jarka Žigová
Grafická úprava: Pavol Choma


Tematický popis a súvislosti:

Slovenská pošta, a.s. od roku 1999 organizuje projekt Vianočná pošta, ktorý pozostáva z dvoch častí: „Vianočné pozdravy“ a „Pošta Ježiškovi“. Projekt minulý rok oslávil svoj jubilejný V. ročník aj vďaka širokej verejnosti, ktorá vníma projekt ako každoročnú tradíciu v období vianočných sviatkov. V rámci projektu „Vianočné pozdravy“ mohli zákazníci v minulých ročníkoch zaslať svojim najbližším „Vianočné pozdravy“ označené špeciálnou vianočnou nálepkou a opečiatkované originálnou príležitostnou pečiatkou z Rajeckej Lesnej. „Pošta Ježiškovi“ je predovšetkým určená deťom a umožňuje im napísať Ježiškovi list so svojimi prianiami, alebo zaslať kresbu na adresu: „999 99 Ježiško“. Deťom je spätne doručená odpoveď – list od Ježiška. Počet listov, ktoré deti zaslali Ježiškovi, a teda aj počet odpovedí od Ježiška, bol počas piatich ročníkov viac ako 500 000 a listy od detí prišli aj zo zahraničia: z USA, Kanady, Afriky, Číny. Minulý rok boli najkrajšie kresby zaradené medzi návrhy na detskú vianočnú známku 2004. Cenu realizačnej komisie získala kresba detí Jarky Žigovej a Veroniky Rusnákovej zo Špeciálnej základnej školy, Spišský Štiavnik. Kresba dievčat sa stala podkladom pre známku Vianoce 2004 a kresba ich spolužiaka Ľudovíta Žigu podkladom pre výtvarný návrh FDC.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta, a.s.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov