Nedeľná filatelistická a numizmatická burza v Bratislave

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú a numizmatickú burzu v Bratislave (zmena miesta konania!)

06. 09. 2020

Poštová známka:
Vianoce 1994: Ľudová maľba malovaná na skle

Vianoce 1994: Ľudová maľba malovaná na skle
Deň vydania: 29. 11. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 2 Sk
Rozmery známky: 30 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 3425000

Poštová známka z emisného radu Vianoce s vyobrazením slovenskej ľudovej maľby na skle s motívu narodenia, z prvej polovice 19. stor., pochádzajúca zo stredného Slovenska.


Textový motív: Nie je.

Obrazový motív: Motív narodenia - Jasličky

Grafická úprava: akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Poznámka: 2. miesto v ankete o najkrajšiu slovenskú známku r. 1994


Tematický popis a súvislosti:

Maľby na skle sú malými skvostami z klenotnice slovenského ľudového umenia. Vznikali od začiatku 19. storočia najmä na strednom a východnom Slovensku, neskôr a v menšej miere na západnom Slovensku, najmä v blízkosti sklární. Podomoví obchodníci ich roznášali často i desiatky kilometrov od miest ich vzniku, predávali ich na pútnych miestach a jarmokoch. Boli osobitými ilustráciami biblických dejov a postáv, ku ktorým sa človek utiekal o pomoc v životných ťažkostiach. Dokladom ich voľakedajšej obľúbenosti ostávajú dodnes množstvá obrázkov na skle, uchovávané v  našich múzeách.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov