125. výročie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 125. výročia vzniku Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

31. 07. 2020

Zberateľské burzy:
Veľká výmenná burza v Traune (Rakúsko)

Veľká výmenná burza v Traune (Rakúsko)
Miesto: Volksheim, Neubauerstraße 11, Traun (Rakúsko)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 16. 02. 2020

Pozvanie na veľké výmenné stretnutie zberateľov v Traune (Rakúsko).


Čas konania: 8:00 - 12:00

Organizátor: BSV Merkur Traun

Informácie a objednávka stolov:
      Kontaktná osoba: Christian Simmer
      Tel.: 0676/5163493
      Email: christian.simmer@gmx.at


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Zdroj: Verband Österreichischer Philatelistenvereine (VÖPh)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov