Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Veľká noc 2018: Paramenty – liturgické textílie

Veľká noc 2018: Paramenty – liturgické textílie
Deň vydania: 27. 02. 2018
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 33.9 x 26.5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 40
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1800000

Poštová známka vydaná k Veľkej noci v roku 2018 s námetom paramentov – liturgické textílií


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Liturgická textília: Kalichové vélum s pelikánom

Grafická úprava: akad. mal. Vladislav Rostoka

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Veľká noc 2018: Paramenty – liturgické textílie (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Kompletný tlačový list:
Tematický popis a súvislosti:

Motívom poštovej známky je Kalichové vélum s pelikánom zo zbierok SNM-Historického múzea so sídlom na Bratislavskom hrade, kde sa nachádza početná zbierka liturgických textílií. Ide o predmet, ktorý bol v minulosti používaný v rímskokatolíckej cirkvi v priebehu liturgie na prikrytie kalicha. Pôvod véla nie je známy, ale výšivka pripomína talianske a francúzske práce zo 17. storočia. Táto štvorcová prikrývka je ušitá z bielej hodvábnej tkaniny a takmer celoplošne zdobená rôznymi technikami výšivky s hodvábnymi a kovovými, najmä zlatými niťami. Predmet dokladá majstrovsky zvládnutú prácu vyšívača s kovovými niťami, vláknami a aplikáciami, ktoré sú náročnejšie na pravidelné ukladanie stehov a na formovanie tvarov. Hodvábna niť je použitá na zložitú techniku výšivky – uzlíčkovanie, ktorou je vyformovaný pelikán a jeho mláďatá. Drobné uzlíčky ukladané tesne vedľa seba dodávajú ploche predmetu jemnú zrnitosť a vďaka tomu aj reliéfnosť. Centrálny motív pelikána s mláďatami a s kráľovskou korunou nad ním je doplnený florálnymi motívmi vychádzajúcimi ešte z renesančnej výšivkovej tradície.

Už v 2. storočí sa objavuje báj o rodičovskej láske, v ktorej pelikán kŕmi svoje mláďatá vlastnou krvou. Pelikán, ktorému mláďatá ujedajú zo srdca a kŕmia sa jeho krvou, je v kresťanstve motívom Kristovej obety na kríži. Interpretoval sa aj v intenciách zmŕtvychvstania, pretože podľa niektorých autorov mláďatá pelikána zahubil had a pelikán ich kvapkami svojej krvi oživil. V prenesenom význame je atribútom personifikovanej kresťanskej lásky. Ďalšími liturgickými textíliami, ktoré našli uplatnenie v rámci emisie Veľká noc 2018, je smútočný pluviál zobrazený na prítlači FDC, ktorý pochádza tiež zo zbierky z SNM-Historického múzea. Pôvodne sa používal v Kostole sv. Kataríny v Kremnici a zhotovený bol približne v tridsiatych rokoch 19. storočia, pravdepodobne vo francúzskom Lyone, významnom centre tkáčskeho umenia.


Autor (zdroj) popisu: Eva Hasalová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov