Ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775)

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) in Cerveny Klastor (Slovakia)

26. 07. 2024

Postage Stamp:
Easter 2018: Paramentos - liturgical textiles

Easter 2018: Paramentos - liturgical textiles
Date of Issue: 27. 02. 2018
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 33.9 x 26.5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 40
Stamps in set: 1
Printing company: Rempo, s.r.o. / Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Printing technique: Offset
Amount printed: 1800000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to Easter 2018 with the Paramentos - liturgical textiles


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Liturgická textília: Kalichové vélum s pelikánom

Graphical design: akad. mal. Vladislav Rostoka

Original artwork(s):

Postage Stamp Easter 2018: Paramentos - liturgical textiles (Original artwork(s))


Kompletný tlačový list:
Thematic description and context:

Motívom poštovej známky je Kalichové vélum s pelikánom zo zbierok SNM-Historického múzea so sídlom na Bratislavskom hrade, kde sa nachádza početná zbierka liturgických textílií. Ide o predmet, ktorý bol v minulosti používaný v rímskokatolíckej cirkvi v priebehu liturgie na prikrytie kalicha. Pôvod véla nie je známy, ale výšivka pripomína talianske a francúzske práce zo 17. storočia. Táto štvorcová prikrývka je ušitá z bielej hodvábnej tkaniny a takmer celoplošne zdobená rôznymi technikami výšivky s hodvábnymi a kovovými, najmä zlatými niťami. Predmet dokladá majstrovsky zvládnutú prácu vyšívača s kovovými niťami, vláknami a aplikáciami, ktoré sú náročnejšie na pravidelné ukladanie stehov a na formovanie tvarov. Hodvábna niť je použitá na zložitú techniku výšivky – uzlíčkovanie, ktorou je vyformovaný pelikán a jeho mláďatá. Drobné uzlíčky ukladané tesne vedľa seba dodávajú ploche predmetu jemnú zrnitosť a vďaka tomu aj reliéfnosť. Centrálny motív pelikána s mláďatami a s kráľovskou korunou nad ním je doplnený florálnymi motívmi vychádzajúcimi ešte z renesančnej výšivkovej tradície.

Už v 2. storočí sa objavuje báj o rodičovskej láske, v ktorej pelikán kŕmi svoje mláďatá vlastnou krvou. Pelikán, ktorému mláďatá ujedajú zo srdca a kŕmia sa jeho krvou, je v kresťanstve motívom Kristovej obety na kríži. Interpretoval sa aj v intenciách zmŕtvychvstania, pretože podľa niektorých autorov mláďatá pelikána zahubil had a pelikán ich kvapkami svojej krvi oživil. V prenesenom význame je atribútom personifikovanej kresťanskej lásky. Ďalšími liturgickými textíliami, ktoré našli uplatnenie v rámci emisie Veľká noc 2018, je smútočný pluviál zobrazený na prítlači FDC, ktorý pochádza tiež zo zbierky z SNM-Historického múzea. Pôvodne sa používal v Kostole sv. Kataríny v Kremnici a zhotovený bol približne v tridsiatych rokoch 19. storočia, pravdepodobne vo francúzskom Lyone, významnom centre tkáčskeho umenia.


Author (source) of the description: Eva Hasalová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists