Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia)

Invitiation to the Collectors Bourse for all memorabilia in Zilina (Slovakia).

18. 06. 2023

Pictorial Postal Card:
Easter 2018: Paramentos - liturgical textiles (crucified Jesus)

Easter 2018: Paramentos - liturgical textiles (crucified Jesus)
Date of Issue: 27. 02. 2018
Face value: T2 50g 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Stationary pictorial postal card Easter 2018: Paramentos - liturgical textileswith the motif of the crucified Jesus Christ


Text motifs:
Adresná strana: Veľká noc 2018: Paramenty – liturgické textílie / SNM Spišské múzeum v Levoči / Detail kazuly s motívom pašiových výjavov, 15. stor.
Obrazová strana: nie je

Pictorial motifs:
Natlačená známka: Kalichové vélum s pelikánom ako známka Veľká noc 2018: Paramenty – liturgické textílie
Obrazová strana: ukrižovaný Ježiš Kristus

Obrazová strana:

Celinová pohľadnica Veľká noc 2018: Paramenty – liturgické textílie


Thematic description and context:

Motívom poštovej známky je Kalichové vélum s pelikánom zo zbierok SNM-Historického múzea so sídlom na Bratislavskom hrade, kde sa nachádza početná zbierka liturgických textílií. Ide o predmet, ktorý bol v minulosti používaný v rímskokatolíckej cirkvi v priebehu liturgie na prikrytie kalicha. Pôvod véla nie je známy, ale výšivka pripomína talianske a francúzske práce zo 17. storočia. Táto štvorcová prikrývka je ušitá z bielej hodvábnej tkaniny a takmer celoplošne zdobená rôznymi technikami výšivky s hodvábnymi a kovovými, najmä zlatými niťami. Predmet dokladá majstrovsky zvládnutú prácu vyšívača s kovovými niťami, vláknami a aplikáciami, ktoré sú náročnejšie na pravidelné ukladanie stehov a na formovanie tvarov. Hodvábna niť je použitá na zložitú techniku výšivky – uzlíčkovanie, ktorou je vyformovaný pelikán a jeho mláďatá. Drobné uzlíčky ukladané tesne vedľa seba dodávajú ploche predmetu jemnú zrnitosť a vďaka tomu aj reliéfnosť. Centrálny motív pelikána s mláďatami a s kráľovskou korunou nad ním je doplnený florálnymi motívmi vychádzajúcimi ešte z renesančnej výšivkovej tradície.

Už v 2. storočí sa objavuje báj o rodičovskej láske, v ktorej pelikán kŕmi svoje mláďatá vlastnou krvou. Pelikán, ktorému mláďatá ujedajú zo srdca a kŕmia sa jeho krvou, je v kresťanstve motívom Kristovej obety na kríži. Interpretoval sa aj v intenciách zmŕtvychvstania, pretože podľa niektorých autorov mláďatá pelikána zahubil had a pelikán ich kvapkami svojej krvi oživil. V prenesenom význame je atribútom personifikovanej kresťanskej lásky. Motívom obrazovej časti celinovej pohľadnice je detail kazuly s pašiovým výjavom z 15. storočia, ktorá pochádza zo zbierok Spišského múzea v Levoči.


Author (source) of the description: Eva Hasalová


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists