Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou corona vírusu COVID-19.
(Aktualizované 8. 4. 2020)

08. 04. 2020

Poštová známka:
Veľká noc 2010 - Iniciála s Bolestným Kristom z Bratislavského misála

Veľká noc 2010 - Iniciála s Bolestným Kristom z Bratislavského misála
Deň vydania: 26. 02. 2010
 

Výplatná poštová známka z emisného radu Veľká noc 2010: Iniciála s Bolestným Kristom z Bratislavského misála.
Deň vydania: 26. 2. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 33,9 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 1,5 mil.
Pôvodný výtvarný návrh:

Veľká noc 2010 - Iniciála s Bolestným Kristom z Bratislavského misála


Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2010


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov