Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Poštová známka:
Veľká noc 2009 - Kraslice

Veľká noc 2009 - Kraslice
Deň vydania: 27. 02. 2009
Nominálna hodnota: 0,33 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 2700000

Poštová známka Veľká noc 2009 - Kraslice.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Veľkonočná kraslica.

Autor výtvarného návrhu známky: Júlia Piačková
Časť tlačového listu: Poštová známka - Veľká noc 2009 - Kraslice
Známky sú obohatené vôňou narcisu.
Poštová známka zaradená medzi TOP 10 najnezvyčajnejších poštových známok sveta „Die ungewöhnlichsten Ausgaben 2009“ vyhodnotené nemeckým časopisom Michel Rundschau 8/2010


Tematický popis a súvislosti:

Maľované alebo zdobené vajíčka sa nerozlučne spájajú s Veľkou nocou. Symbolizujú jar a nový život, v kresťanskej rovine sa spájajú so vzkriesením a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. Symbolika vajca siaha hlboko do pohanských čias, kedy sa spájalo s plodnosťou a kolobehom života. V mnohých starovekých kultúrach sa zrejme preto stretávame so zvykom vkladania vajec mŕtvym do hrobu. Podobný zvyk je v slovanskom prostredí doložený už v 9. storočí, kedy súčasťou hrobovej výbavy v Kyjevskej Rusi boli tzv. písanky – zdobené modely vajec vyrobené z hliny. Niektoré stredoveké literárne pamiatky zo slovanského prostredia dokonca naznačujú, že u starých Slovanov existovala predstava vzniku sveta z kozmického vajca. V širšom slovanskom prostredí sa dodnes stretávame so zvykom zdobenia vajec v súvislosti so sviatkami jari. Na zdobenie sa používajú najčastejšie slepačie, ale aj kačacie a husacie vajcia. V rozličných regiónoch Slovenska sa používajú rôzne techniky zdobenia kraslíc, k tradičným patrí napríklad voskovanie, batikovanie, leptanie, vyškrabovanie, oblepovanie trávami a slamou či odrôtovanie vajíčok atď. Okrem rôzne zdobených vajec – kraslíc, ktoré slúžili na ozdobu a obdarovanie, sa so sviatkom Veľkej noci spája aj zvyk varenia a jedenia vajec. Vajcia ako symbol života tu najmä v minulosti mali zabezpečiť životnú silu a regeneráciu po náročnom období zimy.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov