Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Poštová známka:
Veľká noc 2009 - Kraslice

Deň vydania: 27. 02. 2009
 

Poštová známka Veľká noc 2009 - Kraslice.
Deň vydania: 27. 2. 2009
Nominálna hodnota: 0,33 €
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Júlia Piačková
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Ofset

Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov