Hľadám - kúpim do zbierky medzinárodné odpoveďky SLOVENSKO

Hľadám slovenské medzinárodné odpoveďky (Coupon-réponse International)

12. 02. 2021

Obálka prvého dňa:
Veľká noc 2008

Veľká noc 2008
Deň vydania: 28. 02. 2008
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Veľká noc 2008.
Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Veľká noc 2008.

Deň vydania: 28. 2. 2008
Autor výtvarného návrhu: Katarína Vavrová
Rytec FDC: Vieroslav Ondrejička
Návrh na pečiatku: Katarína Vavrová
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 100


Súvisiace materiály:

Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov