Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Známkový zošitok:
Veľká noc 2007

Veľká noc 2007
Deň vydania: 15. 03. 2007
 

Známkový zošitok so známkami Veľká noc 2007.
Známkový zošitok so známkami
Veľká noc 2007


Deň vydania: 15. 3. 2007
Nominálna hodnota jednej známky: 10 Sk
Počet známok: 10 ks
Autor známky: Ukrižovanie, 1976, od Vincenta Hložníka
Predajná cena: 100 Sk
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov