Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou corona vírusu COVID-19.
(Aktualizované 8. 4. 2020)

08. 04. 2020

Zberateľské burzy:
Veľká medzinárodná zberateľská burza v Korntali (Nemecko)

Veľká medzinárodná zberateľská burza v Korntali (Nemecko)
Miesto: Stadthalle, Martin-Luther-Straße 32 , Korntal (Nemecko)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 28. 03. 2020

Pozvanie na veľkú medzinárodnú zberateľskú burzu v Korntali (Nemecko)


Čas konania: 9:00 - 15:00

Zberateľské odbory: Pohľadnice, mince, celistvosti, poštové známky, ...

Informácie a objednávky stolov:
      Kontaktná osoba: Andreas Wohnsiedler
      Adresa: Solitudealle 85, 70825 Krontal
      Tel.: 0711 / 83 49 07
      Email: info@ansichkartenwelt.deMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Internetová stránka Große internationale Sammlerbörse Korntal


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov