Život a pohľadnicová tvorba Františka Parolka

Priblíženie života a pohľadnicovej tvorby Františka Parolka, ktorý sa celý život venoval fotografii a kresleniu a má nesmiernu zásluhu na tvorbe česko-slovenských pohľadníc a známok légii v Rusku.

19. 03. 2023

Zberateľské burzy:
Veľká filatelistická burza v Plzni (Česká republika)

Veľká filatelistická burza v Plzni (Česká republika)
Miesto: Vodárna Plzeň, Malostranská 2, Plzeň (Česká republika)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 18. 03. 2023

Pozvanie na veľkú filatelistickú burzu v Plzni (Česká republika).


Čas konania: 8:00 - 12:00

Organizátor: KF 03-13 Plzeň

Informácie a objednávka stolov:

» Kontaktná osoba: V. Nedvěd

» Telefón: +420 607 193 555

» Web: filateliste-plzen.webnode.cz

Vstupné 20 Kč

Parkovanie v areáli zdarma, občerstvenie možno zakúpiť na mieste.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Časopis FILATELIE

© Internetová stránka filateliste-plzen.webnode.cz


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov