Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Iné akcie a podujatia:
Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (SSOŠF)

Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (SSOŠF)
Miesto: Malá aula v budove SZTK (Dom športu), Junácka 6, Bratislava
Vstup: Len na pozvánky
Dátum: 21. 11. 2009

Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie (SSOŠF) v Bratislave


Organizátor: Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie (SSOŠF)


Súvisiace materiály:

PDF logo Pamätnica k 15. výročiu SSOŠF (5 MB)


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov