Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
V Tatranskej galérii bude súťažná filatelistická výstava

V Tatranskej galérii bude súťažná filatelistická výstava
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.teraz.sk
Publikované: 26. 09. 2012 16:48

Informácia o prípravách súťažnej filatelistickej výstavy POPRADFILA 2012 v priestoroch objektu bývalej parnej elektrárne v Poprade, kde v súčasnosti sídli Tatranská galéria.

Základné informácie:


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov