Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2020/1 (182)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Príležitostná pečiatka:
Uvedenie poštovej známky Kostol narodenia Panny Márie v Čiernom Brode

Uvedenie poštovej známky Kostol narodenia Panny Márie v Čiernom Brode
Deň používania: 27. 02. 2009
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti uvedenia poštovej známky Kostol narodenia Panny Márie v Čiernom Brode
Príležitostná ručná pečiatka
Uvedenie poštovej známky Kostol narodenia Panny Márie v Čiernom Brode


Deň používania: 27. 2. 2009
Pošta: Čierny Brod
Farba: čierna
Autor: Peter Augustovič

Súvisiace materiály: Súvisiace akcie:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov