Za Jozefom Čížkom

Smutná správa o odchode Jozefa Čižka - jedného z našich najvýznamnejších filatelistov.

10. 03. 2021

Obálka prvého dňa:
Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008

Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008
Deň vydania: 03. 04. 2008
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008.
Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Ústavný súd Slovenskej republiky 1993 - 2008.

Deň vydania: 3. 4. 2008
Autor výtvarného návrhu: Štefan Kubovič
Návrh na pečiatku: Štefan Kubovič
Technika tlače FDC: Intaglio - líniová tlač z hĺbky plochej platne
Náklad FDC: 3 200
Predajná cena FDC: 44 Sk


Súvisiace materiály:

Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov