EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Fauny a flóry tatranských plies.

26. 04. 2024

Články z internetu:
Unikátne, roky stratené československé známky sa objavia v aukcii

Unikátne, roky stratené československé známky sa objavia v aukcii
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.seznamzpravy.cz
Publikované: 01. 03. 2020 19:39

Informácia o objavení mnoho rokov stratených unikátnych československých známok, ktoré sú ponúkané formou aukcie. Rozhovor so znalcom, ktorý tieto známky približuje.


Ukážky niektorých z unikátnych známok:


Emisia Hradčany 1918 - 1920: 30 h Hradčany 1918 - fialová, so združeným zúbkovaním Hz 11 3/4 + Rz 13 3/4, Pofis c. 13K, Michel neuvádza, vo vodorovnej 2-páske so spojenými typmi I+II, overené Gilbert a Karásek (+ fotoatest), katalógová cena Pofis 104.000 Kč (= 4.500 USD), ako spojené typy zrejme unikát.


Položka č. 4 - 30 h Hradčany 1918 - fialová, se sdruženým zúbkovaním Hz 11 3/4 + Rz 13 3/4, Pofis c. 13K, Michel neuvádza, vo vodorovnej 2-páske so spojenými typmi I+II, ako spojené typy zrejme unikátPretlač POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919: 4 K Znak na žilkovanom papieri, s pretlačou POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919, Pofis č. 50b, Michel č. 61, s pretlač I. typu, nádherný exemplár, drobná chyba lepu, overené Tribuna-Hirsch, Mahr BPP a Beneš AIEP, na požiadanie Garančný certifikát Beneš AIEP, pripojený spoločný fotoatest Hirsch a Mrnák z roku 1938, atest Friedl a fotoatest Karásek, v katalógu Pofis cena 1,800.000 Kč (= 78.000 USD), v katalógu Michel cena 100.000 Euro (ako s nálepkou, bez nálepky zhruba dvojnásobná), najvzácnejšia československá rarita - údajne existuje len 8 - 12 kusov, ako svieža sa na trhu táto známka prakticky nevyskytuje.


Položka č. 23 - 4 K Znak na žilkovanom papieri, s pretlačou POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919, Pofis č. 50b, Michel č. 61, s pretlač I. typuEmisie vydaní 1920 - 1934: 50/50 h Doplatná Oslobodená republika 1927, Pofis č. DL 49 X, Michel č. P 51 F, chybotlač - najslávnejšia československá medzinárodná rarita, pečiatka (Praha 14) z 6.1.28 / 4a, overené Lešetický a Beneš AIEP, na požiadanie Garančný certifikát Beneš AIEP, signatúra Brunner, fotoatest Billig (NY) z roku 1967, ide o exemplár vyobrazený v Monografii Hirsch-Franek z roku 1936 na strane 385, s vynechaným perforačným otvorom vľavo - z tohto hľadiska ide o jediný takýto kus - unikát, v zozname J. Chudobu vo Filatelii 8/2013 má číslo 3, katalógová cena Michel 55.000 Euro, katalógová cena Pofis 1,200.000 Kč (= cca 52.000 USD).


Položka č. 59 - 50/50 h Doplatná Oslobodená republika 1927, Pofis č. DL 49 X, Michel č. P 51 F, chybotlač - najslávnejšia československá medzinárodná rarita, pečiatka (Praha 14) z 6.1.28 / 4a


Autor: Vojtech Jankovič

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov