Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Filatelistické aukcie:
Medzinárodná filatelistická aukcia MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL No. 359

Medzinárodná filatelistická aukcia MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL No. 359
Miesto: Mandarin Oriental Hotel, 776 Boyleston Street, Boston (USA)
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 29. 02. 2020 - 01. 03. 2020

Pozvanie na účasť v unikátnej aukcii, ktorá ponúka 1. časť fantastickej zbierky československých rarít 1918 - 1939 Eugena W. Friedricha.


Popis aukcie: Zbierka československých rarít 1918 - 1939 zo zbierky Eugena W. Friedricha 1918 - 1939, zlatý exponát Edwarda Letticka - Vývoj leteckej pošty na filipínskych ostrovoch v rokoch 1919 - 1935, historické dokumenty a listy, americké a svetové známky a poštová história.


Organizátor aukcie: MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL, LLC.

Aukcia bude prebiehať 29. 2. 2020 a 1. 3. 2020.
Prvá časť - Československo: Sobota 29. februára 2020 od 11:00

Medzinárodná filatelistická aukcia MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL

Ukážky zaujímavých aukčných položiek:


Emisia Hradčany 1918 - 1920: 1918-1920 Hradcany Issue.


Položka č. 4 - 30 h Hradčany 1918 - fialová, se sdruženým zúbkovaním Hz 11 3/4 + Rz 13 3/4, Pofis c. 13K, Michel neuvádza, vo vodorovnej 2-páske so spojenými typmi I+II, ako spojené typy zrejme unikát

Položka č. 4 - 30 h Hradčany 1918 - fialová, se sdruženým zúbkovaním Hz 11 3/4 + Rz 13 3/4, Pofis c. 13K, Michel neuvádza, vo vodorovnej 2-páske so spojenými typmi I+II, overené Gilbert a Karásek (+ fotoatest), katalógová cena Pofis 104.000 Kč (= 4.500 USD), ako spojené typy zrejme unikát, odhadovaná cena 4.000 USD.Pretlač POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919: 1919 Overprints on Austrian and Hungarian Issues.


Položka č. 23 - 4 K Znak na žilkovanom papieri, s pretlačou POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919, Pofis č. 50b, Michel č. 61, s pretlač I. typu

Položka č. 23 - 4 K Znak na žilkovanom papieri, s pretlačou POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919, Pofis č. 50b, Michel č. 61, s pretlač I. typu, nádherný exemplár, drobná chyba lepu, overené Tribuna-Hirsch, Mahr BPP a Beneš AIEP, na požiadanie Garančný certifikát Beneš AIEP, pripojený spoločný fotoatest Hirsch a Mrnák z roku 1938, atest Friedl a fotoatest Karásek, v katalogu Pofis cena 1,800.000 Kc (= 78.000 USD), v katalogu Michel cena 100.000 Euro (ako s nálepkou, bez nálepky zhruba dvojnásobná), nejvzácnejšia československá rarita - údajne existuje jen 8 - 12 kusov, ako svieža se na trhu tato známka prakticky nevyskytuje, odhadovaná cena 100.000 USD.Emisie vydaní 1920 - 1934, letecké, doplatné, novinové, skautské, legionárske, ...1920-1934 Issues, Airmail and Back-of-the-Book.


Položka č. 59 - 50/50 h Doplatná Oslobodená republika 1927, Pofis č. DL 49 X, Michel č. P 51 F, chybotlač - najslávnejšia československá mezinárodná rarita, pečiatka (Praha 14) z 6.1.28 / 4a

Položka č. 59 - 50/50 h Doplatná Oslobodená republika 1927, Pofis č. DL 49 X, Michel č. P 51 F, chybotlač - najslávnejšia československá medzinárodná rarita, pečiatka (Praha 14) z 6.1.28 / 4a, overené Lešetický a Beneš AIEP, na požiadanie Garančný certifikát Beneš AIEP, signatura Brunner, fotoatest Billig (NY) z roku 1967, ide o exemplár vyobrazený v Monografii Hirsch-Franek z roku 1936 na strane 385, s vynechaným perforačným otvorom vľavo - z tohto hľadiska ide o jediný takýto kus - unikát, v zozname J. Chudobu vo Filatelii 8/2013 má číslo 3, katalógová cena Michel 55.000 Euro, katalógová cena Pofis 1,200.000 Kč (= cca 52.000 USD), odhadovaná cena 55.000 - 60.000 USD.Viac informácií a kompletnú aukčnú ponuku nájdete na internetovej stránke:
Medzinárodná filatelistická aukcia MATTHEW BENNETT INTERNATIONAL No. 359.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov