Pošta:
Úmrtie Jána Chryzostoma Kardinála Korca - www.postoveznamky.sk

75. výročie Organizácie Spojených národov

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 75. výročia Organizácie Spojených národov.

14. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
Úmrtie Jána Chryzostoma Kardinála Korca

Deň používania: 31. 10. 2015
 
Pošta: NITRA 1
Farba: čierna

Príležitostná pečiatka používaná v Nitre pri príležitosti úmrtia Jána Chryzostoma Kardinála Korca.


Textový motív: JÁN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC / *1924 +2015

Obrazový motív: Portrét Jána Chryzostoma Kardinála Korca.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov