Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Poštová známka:
Umenie: Mikuláš Galanda - Dve ženy

Umenie: Mikuláš Galanda - Dve ženy
Deň vydania: 30. 11. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 16 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 374800

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením maľby "Dve ženy" od Mikuláša Galandu zo zbierok Slovenskej národnej galérie.


Textový motív: DVE ŽENY, 1931 / MIKULÁŠ GALANDA / 1895 - 1938 / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Obrazový motív: Maľba "Dve ženy" od Mikuláša Galandu.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Mikuláš Galanda - Dve ženy (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Na známke pod reprodukciou diela okrem nominálnej hodnoty sú texty: . Mikuláš Galanda (1895-1938) patrí k priekopníkom moderného umenia na Slovensku. V maliarstve priniesol nové, moderné formulovanie pojmu tradície, zbavené štylizovanej heroizácie a pátosu. Spolu s Ľudovítom Fullom vydávali v rokoch 1930-32 "Súkromné listy Fullu a Galandu", kde u nás jedinečným spôsobom proklamovali zásady avantgardnej tvorby. Galandov osobný štýl sa vykryštalizoval pod vplyvom kubizmu a surrealizmu do precízne budovanej pevnej formy oživenej zvláštnou poetickou imagináciou. Obraz "Dve ženy" je jedným z mála diel krátkeho surrealizujúceho obdobia, v ktorom sa venoval najmä kresbe. Z tvarového i maliarskeho hľadiska avizuje vrcholné tzv. ružové obdobie, ktoré nasledovalo.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov