Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

27. 01. 2021

Poštová známka:
Umenie: Majster Narodenia z Hlohovca - Narodenie z Hlohovca

Umenie: Majster Narodenia z Hlohovca - Narodenie z Hlohovca
Deň vydania: 30. 11. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 8 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 374800

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením reliéfu Narodenie z Hlohovca v Hlohovci.


Textový motív: NARODENIE Z HLOHOVCA okolo 1485-1490 / MAJSTER NARODENIA / Z HLOHOVCA 15. stor. / SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA


Upravený tlačový list:

Poštová známka Umenie: Majster Narodenia z Hlohovca - Narodenie z Hlohovca (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Podľa štylistických znakov patrí reliéf Narodenie z Hlohovca do okruhu hornorýnsky orientovaného sochárstva. Predstavuje typ Adorácie narodenia Ježiška, v ktorom Panna Mária kľačí pred dieťatkom so zloženými rukami. Dieťa leží na cípe plášťa pridržiavanom anjelmi. Kompozícia dodržiava stredovekú hierarchiu jednotlivých postáv. Z umeleckého hľadiska sa vyznačuje elegantnou a kultivovanou formou a lyricky precíteným podaním. Jeho kvalita zodpovedá európskej úrovni neskorogotického sochárstva poslednej tretiny 15. storočia. Reliéf pochádza z pôvodne gotickej kaplnky zo západnej časti zámku v Hlohovci. Neskôr bol umiestnený v strede hlavného barokového oltára z 18. storočia. Jeho majster pôsobil pravdepodobne v Bratislave.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov