Osobnosti: Andrej Sládkovič (1820 – 1872) - 200. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia slovenského evanjelického kňaza, básnika, kritika literárnych a dramatických prác, publicistu a prekladateľa Andreja Sládkoviča (1820 – 1872).

31. 03. 2020

Poštová známka:
Umenie: Albín Brunovský

Umenie: Albín Brunovský
Deň vydania: 15. 10. 2001
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 18 Sk
Rozmery známky: 40 x 50 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 3
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní
Náklad: 182000

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením grafiky Albína Brunovského "Svetlo duše" z roku 1994.


Textový motív: ALBIN BRUNOVSKY / (1935 - 1997) / SVETLO DUSE, 1994

Obrazový motív: Grafika Albína Brunovského "Svetlo duše".

Grafická úprava: akad. mal. Martin Činovský
Rytec známky: akad. mal. Martin Činovský


Tematický popis a súvislosti:

Albín Brunovský (1935 Zohor - 1997 Bratislava) národný umelec, profesor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v rokoch 1967 - 1990 viedol oddelenie knižnej tvorby. Odchovanec prof. Vincenta Hložníka na Vysokej škole výtvarných umení (1956 - 1961) od začiatkov svojej tvorby udivoval kresliarskym majstrovstvom a neobyčajne bohatou imagináciou, ktorými sa vyznačovali jeho litografie a lepty. Podobnú fantázijnú kreativitu nachádzame v ilustráciách (vyzdobil vyše 100 kníh). Prešiel dlhým umeleckým vývojom, od rafinovaného manierizmu cez vitálny senzualizmus a morálnokritické humanistické polohy k záverečnému štádiu preduchovnenej tvorby. Z tohoto obdobia je i grafika reprodukovaná na známke v oceľoryteckej transkripcii. Okrem grafiky a ilustrácie sa venoval exlibrisu, návrhom na známky a bankovky, maľbe na drevo. Mal vyše sto samostatných výstav v Európe, v USA a Japonsku. Získal viac ako 20 prestížnych zahraničných a domácich cien.


Autor (zdroj) popisu: Prof. PhDr. Ľudmila Peterajová


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov