Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Smutná zvesť z Krakova

Výstavy a vystavovanie - Ukážky súťažných exponátov

Výstavy a vystavovanie - Ukážky súťažných exponátov

Ukážky súťažných exponátov


Výstavy a vystavovanie - ukážky súťažných exponátov.


Ako základnú inšpiráciu pri tvorbe výstavných exponátov ponúkame pohľad na exponáty, ktoré už absolvovali viacero výstav a dosiahli na nich kvalitné bodové aj medailové hodnotenie (zdroj: virtuálna filatelistická výstava EXPONET):


Ukážky exponátov venovaných perfinom z Virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET (www.exponet.info)Trieda tradičnej filatelie


Z. Štěpán (Česká republika) - Slovensko 1938 - 1939 (SLOVENSKO 1938 - 39)

V. Dražan (Česká republika) - Československá menová reforma 1953 (ČESKOSLOVENSKÁ MĚNOVÁ REFORMA 1953)


Trieda poštovej histórie


M. Bachratý (Slovensko) - Doporučené pečiatky Slovenskej pošty 1992 - 2000 (DOPORUČNÉ PEČIATKY SLOVENSKEJ POŠTY 1992 - 2000)

M. Bachratý (Slovensko) - Dvojjazyčné slovensko-nemecké poštové nálepky na Slovensku (1941 - 1945) (DVOJJAZYČNÉ SLOVENSKO-NEMECKÉ POŠTOVÉ NÁLEPKY NA SLOVENSKU (1941 - 1945))


Trieda námetovej filatelie:

S. Kamenický - Svet futbalu (SVĚT FOTBALU)

V. Jankovič (Slovensko) - Svety pedálov (WORLDS OF PEDALS)

J. Petrásek (Česká republika) - História českej telovýchovy a športu do roku 1939 (HISTORY OF CZECH PHYSICAL CULTURA AND SPORT UP TO 1939)


Jednorámové exponáte


J. Horák (Česká republika) - Bezpečné cesty (BEZPEČNÉ SILNICE / SAFE ROADS)

R. Babut (Poľsko) - Prežiť so cťou.... Šport a olympijský duch v zajateckých táboroch OFLAG (TO SURVIVE WITH THE HONOUR, SPORT AND OLYMPIC SPIRIT IN P.O.W. CAMPS)


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 01. 2011 17:15 Poslať komentár

Výstavy a vystavovanie - Ukážky súťažných exponátov

Výstavy a vystavovanie - Ukážky súťažných exponátov
Výstavy a vystavovanie - Ukážky súťažných exponátov
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Najmite si takých ľudí, ktorých potrebujete, nie takých, ktorí sa vám páčia.

(Richard Branson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.