Ukážky súťažných exponátov - www.postoveznamky.sk

Hárček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Ukážky súťažných exponátov

Ukážky súťažných exponátov
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 01. 2011 17:15

Výstavy a vystavovanie - ukážky súťažných exponátov.


Ako základnú inšpiráciu pri tvorbe výstavných exponátov ponúkame pohľad na exponáty, ktoré už absolvovali viacero výstav a dosiahli na nich kvalitné bodové aj medailové hodnotenie (zdroj: virtuálna filatelistická výstava EXPONET):


Ukážky exponátov venovaných perfinom z Virtuálnej filatelistickej výstavy EXPONET (www.exponet.info)Trieda tradičnej filatelie


Z. Štěpán (Česká republika) - Slovensko 1938 - 1939 (SLOVENSKO 1938 - 39)

V. Dražan (Česká republika) - Československá menová reforma 1953 (ČESKOSLOVENSKÁ MĚNOVÁ REFORMA 1953)


Trieda poštovej histórie


M. Bachratý (Slovensko) - Doporučené pečiatky Slovenskej pošty 1992 - 2000 (DOPORUČNÉ PEČIATKY SLOVENSKEJ POŠTY 1992 - 2000)

M. Bachratý (Slovensko) - Dvojjazyčné slovensko-nemecké poštové nálepky na Slovensku (1941 - 1945) (DVOJJAZYČNÉ SLOVENSKO-NEMECKÉ POŠTOVÉ NÁLEPKY NA SLOVENSKU (1941 - 1945))


Trieda námetovej filatelie:

S. Kamenický - Svet futbalu (SVĚT FOTBALU)

V. Jankovič (Slovensko) - Svety pedálov (WORLDS OF PEDALS)

J. Petrásek (Česká republika) - História českej telovýchovy a športu do roku 1939 (HISTORY OF CZECH PHYSICAL CULTURA AND SPORT UP TO 1939)


Jednorámové exponáte


J. Horák (Česká republika) - Bezpečné cesty (BEZPEČNÉ SILNICE / SAFE ROADS)

R. Babut (Poľsko) - Prežiť so cťou.... Šport a olympijský duch v zajateckých táboroch OFLAG (TO SURVIVE WITH THE HONOUR, SPORT AND OLYMPIC SPIRIT IN P.O.W. CAMPS)
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov