Hľadám - kúpim OVS Michalovce Pivovar Slovensko

Hľadám OVS z obdobia Slovenského štátu 1939 - 45 Michalovce Pivovar Slovensko

13. 02. 2021

Články z internetu:
Tuvalu 1979 - Výplatné známky Ryby (anglicky)

Tuvalu 1979 - Výplatné známky Ryby (anglicky)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.stampsoftheworld.co.uk
Publikované: 22. 03. 2015 08:44

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z webovej stránky Stamps of the world.

  • Článok: Tuvalu 1979 Fish Definitives
  • Anotácia: Kompletná informácia o základnej sérii (dátumy vydania, technika tlače, papier, zúbkovanie, formát tlačových listov a pod.) + pretlače a varianty známok - doskové chyby s uvedením presného známkového pola.
  • Autor: Ian Gibbons
  • Dátum: 9. január 2015
  • Zdroj: Stamps of the world


Autor: Vojtech Jankovič

Pomôcka: Nástroje na automatizovaný preklad z cudzích jazykov


Mnoho z uvedených článkov je napísaných v češtine, angličtine, nemčine alebo inom cudzom jazyku. Pre tých, ktorí tieto jazyky neovládajú odporúčame použiť automatický preklad cez niektorú z najznámejších automatizovaných prekladacích služieb:


Pozri tiež / See also: ONLINE TRANSLATORS – HOW TO USE THEM

Pozor, všetky automatické preklady su bez záruky, pričom niektoré slová sa často prekladajú výrazmi, ktoré nekorešpondujú s výrazmi používanými filatelistami alebo zberateľmi známok.

Napríklad slovo 'známka' sa do angličtiny automatizovane prekladá ako 'mark', 'label', 'grade' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'stamp'; a opačne slovo 'stamp' sa do slovenčiny automatizovane prekladá ako 'značka', 'odtlačok', 'kolok', 'pečiatkovať' namiesto - v tomto kontexte - správneho 'známka'. V tomto konkrétnom prípade je vhodné zdrojový text poopraviť na 'poštová známka', resp. 'postage stamp', čo automatizovaný preklad výrazne skvalitní.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov