Veľká filatelistická burza v Plzni (Česká republika)

Pozvanie na veľkú filatelistickú burzu v Plzni (Česká republika).

23. 10. 2021

Iné akcie a podujatia:
Turistický výstup filatelistov KRÁĽOVA HOĽA 2012

Turistický výstup filatelistov KRÁĽOVA HOĽA 2012
Miesto: Telgárt, Kráľova hoľa, Liptovská Teplička,
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 15. 09. 2012

Pozvanie na turistický výstup filatelistov KRÁĽOVA HOĽA 2012, 1946 m.n.m. (7. ročník).


Vážení filatelisti, vážení priatelia filatelie,

tak ako doposiaľ, raz ročne, pripravujeme sa na výstup na ďalšiu legendárnu horu opradenú povesťami a ospievanú básnikmi i hudobníkmi, Kráľovu hoľu.

Výstup bude spojený so spomienkou na Vladimíra - Vovu (pozri aj Kondolencia k úmrtiu JUDr. Vladimíra Priputena).


Panoráma Kráľovej hole
 

Termín konania je 15. septmebra 2012 a časový plán je nasledovný:

  • 8,30 – 9,20 - Stretnutie účastníkov v Telgárte pred Obecným úradom
  • 9,20 – 13,00 - Začiatok výstupu a príchod na vrchol
  • 13,00 – 13,40 - Vyhliadky, fotenie, kultúrny program vrátane obedu z batohu
  • 13,40 – 18,00 (17,00) - Cesta dolu do Liptovskej Tepličky

Postupný rozchod domov.

Trasa výstupu: Obtiažnosť vysoká, dĺžka 6 km, prevýšenie 1065 m, udaný čas výstupu 3,35 hod.

Trasa povedie od centra obce Telgárt na sever po zelenej značke a napojí sa na Cestu hrdinov SNP, ktorou pokračujeme na popri Kráľovej skale s pekným výhľadom pásmom kosodreviny na skalný vrchol Kráľovej hole.

Trasa zostupu: Zostup bude smerom na Liptov s cieľovou základňou v Liptovskej Tepličke. Obtiažnosť stredne vysoká, dĺžka 10 km, zostup 1027 m, udaný čas 4,40 hod. Trasa vedie severovýchodným smerom po zelenej značke cez sedlo Záturňa, horáreň Veľký Brunov a Výpad do Tepličky. Po príchode na rovinatú časť trasy po štátnej ceste pre tých účastníkov, ktorí budú chcieť skrátiť „svoje útrapy“ z dlhého zostupu príde naproti osobný automobil zo základného tábora.

Panoráma Kráľovej hole
 

Tak ako v minulosti pripomíname účastníkom potrebu vhodnej pevnej obuvi, obed a občerstvenie do batoha s primeraným množstvom tekutín a v neposlednom rade tiež uzavretie krátkodobej poistky pre prípad potreby zásahu Horskej služby. Vhodné je mať tiež mobilný telefón, resp. vždy sa držať cestou priateľa s telefónom.
Dopravná obsluha: vlakom z Bratislavy cez Žilinu a Spišskú Novú ves: piatok 23,40 SNV- 5,18 TGL- 9,07 alebo cez Brezno a Červenú skalu : BA 23,45 – TGL 9,42. Autobusom z BA 1,40 v TGL 8,00 hod.

Kto by chcel prísť v predvečer výstupu a spať v turistickom penzióne v Telgárte odporúčame spoj z BA 8,37 s príchodom do TGL 15,58 a v mieste navštíviť pamätihodnosti.**
Cesta späť z Liptovskej Tepličky: bez nocľahu v LT 20,42 autobus do Popradu, odtiaľ vlakom R442 Šírava smer BA, príchod 5,16 hod. Podrobnejší rozpis dopravnej obsluhy bude včas spracovaný a dostupný.

Vážení priatelia,
týmto pripravovaným siedmym výstupom potvrdíme my starší naše predsavzatie, že aj napriek naším XXXXXXX máme radi nielen našu filateliu, našu krajinu a jej kultúru, ale máme dostatok energie a pevnej vôle urobiť niečo pre svoje zdravie. A pre tých mladších medzi nami môžeme byť inšpiráciou, že aj oni vydržia chodiť po horách aspoň do tohto veku a zostanú verní aj filatelii.

Filatelii a turistike ZDAR!

Tešia sa na Vás organizátori: KF 52-01 Piešťany a ZKF ZsR a Alex Urminský

---------------------------------------------------------------------------------

* spoločné náklady na základný tábor budú rozpočítané (max 10 €/os)
** dopoludnia možnosť prehliadky pamätihodností LT - ich zoznam bude uverejnený včas a osobitne


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov