Prehľad aktuálnych súťažných filatelistických výstav

Prehľad aktuálnych filatelistických výstav s možnosťou účasti vystavovateľov - členov Zväzu slovenských filatelistov (ZSF) - aktualizované 25. 9. 2020

25. 09. 2020

Zberateľské burzy:
Tradičná celoslovenská filatelistická burza v Trenčíne

Tradičná celoslovenská filatelistická burza v Trenčíne
Miesto: Posádkový klub Trenčín (Dom armády), Hviezdoslavova 16, Trenčín
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 25. 10. 2020

Pozvanie na tradičnú celoslovenskú filatelistickú burzu so zahraničnou účasťou v Trenčíne
Upozorňujeme na zmenu miesta konania!


Čas konania: 8:00 - 13:00

Organizátor: Kluby filatelistov 52-10 a 52-19 Trenčín

Informácie a objednávka stolov (3 veľkosti: malý, veľký (2x malý) a tabuľa (2x veľký)):
» Kontaktná osoba: Ing. Igor Gunar
» Telefón: +421 (0) 905 809 066,
» Kontaktná osoba: Ján Fabuš
» Adresa: Záblatská 71A, 911 06 Trenčín
» Telefón: +421 (0) 907 716 529
» Email: jan.fabus60@gmail.com

Záujemcov z radov motoristov prosíme urgentne o nahlásenie ŠPZ-ky.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Ján Fabuš


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov