Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou

Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou
Autor: Jiří Neumann, předseda zapsaného spolku pro rozvoj filatelie NEWSPHILA z.s.
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 21. 08. 2017 21:55
Aktualizované: 06. 02. 2018 11:25

Informácia o náleze doteraz nepublikovanej výrobnej chyby upraveného tlačového listu Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919).Popis vlastní emise


Známka byla vydána ve formě upraveného tiskového listu Slovenskou poštou dne 3. května 2003. Katalogové číslo známky nominální hodnoty 14,00 SKK je SK 0293.

Námětem vlastní poštovní známky v přepážkovém listu (PL) je grafická kompozice s vyobrazením portrétu slovenského a česko-slovenského politika, hvězdáře, francouzského generála a ministra války v první česko-slovenské vládě Milana Rastislava Štefánika (1880-1919), v pozadí s hvězdárnou ve francouzském Meudoně v provedení malíře Jozefa Baláže. Na nezoubkované spojce mezi známkami je dot ištěn další text, který informuje o společném slovensko-francouzském vydání.

Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou


Přepážkové listy (rozměrů 109 x 165 mm) pro Slovenskou republiku byly tištěny v Tiskárně poštovních cenin Praha a.s., rytinu provedl pan Martin Činovský. Pro tisk byla použita kombinovaná technika – ocelotisk z plochých desek kombinovaný ofsetem. Známka je v barevném provedení černá (portrét, hvězdárna, „čáry“ za hvězdárnou, životopisné údaje, název státu, rámeček), modrá (základní pozadí v&n bsp;orámované ploše) a červená (hodnotový údaj a název měny, barva symbolické trikolóry).

Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou


Přepážkový list (PL) obsahuje celkem osm kusů známek (známka rozměrů 40 x 26 mm), čtyři a čtyři oddělené nezoubkovaným polem. Celkem bylo vydáno 550.000 kusů známek, což reprezentuje 68.750 kusů přepážkových listů. Celková nominální hodnota PL byla 112,00 SKK.

Emise byla vydána dne 3. května 2003, známka platila do 31. prosince 2009, přičemž v období od 1. ledna do 31. prosince 2009 mohla být použita v kombinaci se známkami v nominální hodnotě vyjádřené v EUR.


Popis výrobní vady


V červenci 2017 – tedy více než čtrnáct let po vydání emise – byl našemu Spolku předložen přepážkový list (PL) s výraznou výrobní vadou, nedotiskem červené barvy.

Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou


Vada je velmi dobře patrná na detailním vyobrazení vodo-rovné řady známek, kde je zřetelné, že u levé známky je tisk červenou barvou ještě výrazně slabší, než u pravé. Lze se tak oprávněně domnívat, že tento přepážkový list pochází z náběhu výroby, kdy jednotlivé ofsetové barvy (respektive jejich soutisk) ještě nebyly přenášeny na vlastní známkový papír. Případně mohlo dojít i ke zcela výjimečné situaci, kdy v ofsetovém stroji „došla“ příslušná soutisková barva.

Tlačový list emisie Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919) s výrobnou chybou


Standardním postupem při výstupní kontrole jednotlivých přepážkových listů – před jejich předáním objednavateli (tedy slovenské poštovní správě) – bylo takový list jednoznačně vyřadit. Pochybením tiskárenské kontroly však byl tento PL zařazen mezi ostatní vytištěné, a zabalen do balíčku, který obsahoval jedno sto kusů přepážkových listů. Takto byl dodán na Slovensko.

Kontrola Slovenské pošty při převzetí tento list nemohla odhalit, neboť byl součástí standardního balení (po 100 kusech). To následně v rámci příslušného rozdělovníku bylo dále distribuováno, a to buď v rámci novinkové služby, nebo přímo na jednotlivé pošty.

Katalogové označení tohoto materiálu je SK 0293 PL VV (zatím tento materiál nebyl v žádném katalogu či aukčním katalogu uveden a popsán). Materiál je zachován ve špičkové kvalitě (**).


Hodnocení materiálu


Jedná se o naprosto mimořádný doklad výroby příslušné emise. Na trhu se vyskytuje pouze tento exemplář. Zároveň je nutno podotknout, že se jedná o unikátní poštovně-historický materiál, což vyplývá i z faktu, že za posledních více než čtrnáct let nebyl žádný takový ani popsán v odborné literatuře, ani jinde zmiňován či nabízen.


____________________________________________ . ____________________________________


Názor odborníka (Miroslav Gerec):

S hodnotením tohto nálezu by som bol veľmi opatrný, pretože podľa našich skúseností je červený pigment citlivý na slnečné svetlo. Viem si predstaviť, že tento exemplár mohol vzniknúť (aj nechtiac) vystavením dlhodobému slnečnému žiareniu – napr. na písacom stole pod oknom, PL mohol byť zasunutý pravým okrajom v páske zásobníka (páska stlmila účinky svetla a ostali tam stopy červeného pigmentu). V každom prípade odporúčam posvietiť si na tento PL UV-lampou v úplnej tme a skúmať, či biele plochy (okraje PL, okraje známok, golier Štefánika atď.) žiaria rovnako ako plochy kde „chýba“ červená farba. Totiž aj po vyblednutí červeného pigmentu na mieste natlačenia farby ostáva po nej stopa. Nálezcu – majiteľa prosím o skontaktovanie na adrese filatelia-kosice@pobox.sk, mohli by sme dohodnúť prehliadku nálezu počas veľtrhu Sběratel 2017 v Prahe.Vyjadrenie autora (Jiří Neumann):

Když jsem v srpnu loňského roku odesílal pro web „www.postoveznamky.sk“ informaci o zjištěné výrobní vadě na upraveném tiskovém listu (UTL) emise „Milan Rastislav Štefánik (1880-1919)“, vydaném v roce 2003, netušil jsem, že ještě potrvá několik měsíců, než bude definitivně jasno.
Předložený přepážkový list (katalogové označení známky SK 0293) byl s výraznou výrobní vadou – nedotiskem červené barvy (hodnotový údaj a název měny, barva symbolické trikolóry). V popisu nálezu jsem jako pravděpodobný vznik této výrobní vady uvedl následující: „Lze se tak oprávněně domnívat, že tento přepážkový list pochází z náběhu výroby, kdy jednotlivé ofsetové barvy (respektive jejich soutisk) ještě nebyly přenášeny na vlastní známkový papír. Případně mohlo dojít i ke zcela výjimečné situaci, kdy v ofsetovém stroji „došla“ příslušná soutisková barva.“

Ke zveřejněnému článku zaujal stanovisko pan Miroslav Gerec, kdy upozornil na jistou opatrnost při hodnocení tohoto nálezu, neboť dle jeho dlouholetých zkušeností je červený pigment citlivý na sluneční světlo a mohlo tak dojít vlivem slunečního světla k vyblednutí červené barvy. Nakonec se to – díky velmi laskavým lidem z managementu Výstaviště, a jedné skladové místnosti bez oken – podařilo, ale ani posvícení lampou jednoznačný výsledek nepřineslo. A tak jsem navrhl oslovit „výrobce“.

Vzhledem k tomu, že od listopadu do prosince loňského roku jsem společně se státním podnikem Česká pošta a s akciovou společností Poštovní tiskárna cenin Praha řešil vydání „vlastních“ známek SEDOP TAXI PRAHA (které byly vydány 21. prosince 2017), v prosinci jsem tiskárnu požádal o vyjádření.

Poštovní tiskárně cenin Praha a.s. jsem zaslal jak svůj popis výrobní vady, tak i vlastní přepážkový list k posouzení. Velmi touto cestou děkuji panu Michalu Kovaříkovi z oddělení technologie a kalkulace Poštovní tiskárny cenin Praha a.s., za jeho vyjádření k výše uvedené problematice. Z jeho e-mailu ze dne 12. ledna 2018 cituji: „Vámi popsaný důvod vzniku chyby na známce M. R. Štefánik je možná příčina vzniku tohoto nedostatku. Vzhledem k velké časové prodlevě nelze blíže tento nedostatek specifikovat“.

Po tomto vyjádření, kdy je autenticita materiálu a vady potvrzena, nezbývá než zopakovat již zveřejněné hodnocení materiálu: „Jedná se o naprosto mimořádný doklad výroby příslušné emise. Na trhu se vyskytuje pouze tento exemplář. Zároveň je nutno podotknout, že se jedná o unikátní poštovně-historický materiál, což vyplývá i z faktu, že za posledních více než čtrnáct let nebyl žádný takový ani popsán v odborné literatuře, ani jinde zmiňován či nabízen.“

V Plzni, 29.01.2018
psáno pro web „www.postoveznamky.sk“
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov