Výročie atentátu na Reinharda Heydricha a poštové materiály

Informácia o poštových materiáloch pripravených k 80. výročie atentátu na Reinharda Heydricha (Operácia Anthropoid).

24. 05. 2022

Poštová známka:
Technické pamiatky: Oravská priehrada

Technické pamiatky: Oravská priehrada
Deň vydania: 21. 04. 2017
Nominálna hodnota: 0,95 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 20000

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky s vyobrazením Oravskej priehrady.


Textový motív: ORAVSKÁ PRIEHRADA

Obrazový motív: Pohľad na hrádzu Oravskej priehrady.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Marián Komáček

Rytina známky: František Horniak

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Technické pamiatky: Oravská priehrada (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Orava, nevyspytateľná rieka, prinášala v minulosti obyvateľom pod sútokom Bielej a Čiernej Oravy okrem úžitku aj veľa utrpenia. Archívne záznamy sú toho dôkazom. Najstrašnejšou bola povodeň z roku 1813, spomínaná tiež ako „Palackého veľká voda“. Opakované záplavy podnietili prvé ideové návrhy, ako zmierniť silu Bielej a Čiernej Oravy, už v r. 1830, neskôr v r. 1842, 1870, 1918, 1923 a 1933, vždy po povodniach. Archívne záznamy dokazujú, že prvé merania a výskumné aktivity sa tu uskutočnili už v r. 1871. Štúdie uvažovali s výstavbou rôznych typov priehrad s nádržou až do 850 mil. m3. V archívoch Štátnej správy v Ústí nad Oravou sa zo začiatku 20. storočia zachovalo 9 alternatív konštrukčného riešenia priehrady. Niektoré z nich sa zrodili až počas výstavby, po roku 1941. Keď sa pristúpilo k realizácii betónovej gravitačnej priehrady, vznikali neistoty o správnosti tohto rozhodnutia. Oravská priehrada bola v tom čase prvou veľkou vodnou stavbou v Československu stavanou v takýchto zložitých geologických pomeroch. Tektonické poruchy, agresívne podzemné vody, veľká stlačiteľnosť hornín skomplikovali už aj tak ťažké podmienky výstavby. Z Oravskej priehrady sa stal problém nielen celoštátneho, ale aj európskeho rozsahu. Na stavbu boli pozvaní znalci zo Švajčiarska, Nemecka a Poľska. Nakoniec spomínané problémy vyústili do originálneho riešenia priehrady tak, ako ju poznáme dnes. Je to betónová gravitačná priehrada, vyľahčená, s predloženými horizontálnymi blokmi, ktoré sú prekryté hlineným tesniacim kobercom, a s injekčnou clonou v podloží (Dr. Jiroušek a kol., 1949). V oblasti priehradného staviteľstva predstavuje Oravská priehrada nielen jedinečné riešenie, zaručujúce bezpečnosť pred povodňami, ale aj vzácnu technickú originalitu európskeho významu.


Autor (zdroj) popisu: Prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov