XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XVII Summer Paralympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Postage Stamp:
Technical monuments: Orava Dam

Technical monuments: Orava Dam
Date of Issue: 21. 04. 2017
Face value: 0,95 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Rotary recess printing combined with intaglio printing
Amount printed: 20000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Technical monuments series depicting the Orava Dam in Northern Slovakia.


Text motifs: ORAVSKÁ PRIEHRADA

Pictorial motifs: Pohľad na hrádzu Oravskej priehrady.

Postage stamp artwork: akad. mal. Marián Komáček

Postage stamp engraving: František Horniak

Original artwork(s):

Postage Stamp Technical monuments: Orava Dam (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Orava, nevyspytateľná rieka, prinášala v minulosti obyvateľom pod sútokom Bielej a Čiernej Oravy okrem úžitku aj veľa utrpenia. Archívne záznamy sú toho dôkazom. Najstrašnejšou bola povodeň z roku 1813, spomínaná tiež ako „Palackého veľká voda“. Opakované záplavy podnietili prvé ideové návrhy, ako zmierniť silu Bielej a Čiernej Oravy, už v r. 1830, neskôr v r. 1842, 1870, 1918, 1923 a 1933, vždy po povodniach. Archívne záznamy dokazujú, že prvé merania a výskumné aktivity sa tu uskutočnili už v r. 1871. Štúdie uvažovali s výstavbou rôznych typov priehrad s nádržou až do 850 mil. m3. V archívoch Štátnej správy v Ústí nad Oravou sa zo začiatku 20. storočia zachovalo 9 alternatív konštrukčného riešenia priehrady. Niektoré z nich sa zrodili až počas výstavby, po roku 1941. Keď sa pristúpilo k realizácii betónovej gravitačnej priehrady, vznikali neistoty o správnosti tohto rozhodnutia. Oravská priehrada bola v tom čase prvou veľkou vodnou stavbou v Československu stavanou v takýchto zložitých geologických pomeroch. Tektonické poruchy, agresívne podzemné vody, veľká stlačiteľnosť hornín skomplikovali už aj tak ťažké podmienky výstavby. Z Oravskej priehrady sa stal problém nielen celoštátneho, ale aj európskeho rozsahu. Na stavbu boli pozvaní znalci zo Švajčiarska, Nemecka a Poľska. Nakoniec spomínané problémy vyústili do originálneho riešenia priehrady tak, ako ju poznáme dnes. Je to betónová gravitačná priehrada, vyľahčená, s predloženými horizontálnymi blokmi, ktoré sú prekryté hlineným tesniacim kobercom, a s injekčnou clonou v podloží (Dr. Jiroušek a kol., 1949). V oblasti priehradného staviteľstva predstavuje Oravská priehrada nielen jedinečné riešenie, zaručujúce bezpečnosť pred povodňami, ale aj vzácnu technickú originalitu európskeho významu.


Author (source) of the description: Prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists