Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám odtlačky výplatných strojov Slovenského olympijského výboru

Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 464.001

Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 464.001

Poštová známka


Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 464.001Poštová známka Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 464.001
Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 464.001

Poštová známka z emisného radu Technické pamiatky s vyobrazením parnej lokomotívy 464.001.

Deň vydania: 17. 04. 2015
Nominálna hodnota: 0,45 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1000000
Textový motív: Parná lokomotíva 464.001
Obrazový motív: Parná lokomotíva 464.001.

Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 464.001 (Pôvodný výtvarný návrh)


Tematický popis a súvislosti::

Na začiatku tridsiatych rokov 20. storočia si ČSD objednali v strojárenskej firme Českomoravská-Kolben-Daněk (ČKD) nové výkonné lokomotívy, ktoré mali zabezpečovať dopravu zrýchlených vlakov a rýchlikov na horských tratiach. V roku 1933 bola vyrobená dvojvalcová rýchliková tendrová lokomotíva na prehriatu paru s usporiadaním náprav 2’D2’ s novou konštrukciou nesúcou označenie 464.0, ktorá koncepčne vychádzala z úspešnej rady 456.0 konštruktéra Vojtěcha Kryšpína. Dvojčitá lokomotíva na prehriatu paru dosahovala max. rýchlosť 90 km/h. Prvé lokomotívy nemali namontované bočné dymové usmerňovacie plechy, tie boli umiestnené dodatočne. A práve pridané plechy dali lokomotíve charakteristický vzhľad a pomenovanie „Ušatá“. Na Slovensku začali „Ušaté“ jazdiť až v roku 1938 v depe Vrútky a Zvolen. Lokomotíva tohto radu viezla aj pohrebný vlak prvého prezidenta ČSR, T. G. Masaryka na trati Praha − Lány. Celkom vyrobili v dielňach ČKD Praha a Škoda Plzeň 76 kusov parných lokomotív. Pre svoju spoľahlivosť a nenáročnosť slúžili ČSD až do konca parnej prevádzky v roku 1981.

Parná lokomotíva 464.001 bola do skúšobnej prevádzky ČSD prevzatá z ČKD Praha 2. novembra 1933 a pridelená do Rušňového depa Praha − Masarykovo nádraží. Svoju službu ukončila v depe Česká Lípa v roku 1977. Pred zošrotovaním lokomotívu zachránil dobrý technický stav a pripravované otvorenie železničného skanzenu v Českej Třebovej. Ako jediná lokomotíva radu 464.0 bola zmluvou o bezodplatnom prevode majetku z 11. novembra 1992 prevedená z Považského múzea v Žiline do Múzejno-dokumentačného centra ŽSR Bratislava (MDC). V rokoch 1995 − 2007 bola vykonaná generálna oprava parnej lokomotívy do jej prevádzky schopného stavu. Ako technická pamiatka SR a deponát MDC Bratislava je v súčasnosti lokomotíva 464.001 „Ušatá“ zverená do starostlivosti Prievidzského parostrojného spolku, o. z. Na nostalgických jazdách po železničných tratiach počas šiestich rokov odviezla niekoľko tisíc cestujúcich. Zachovali sa len dva kusy parných lokomotív radu 464, prvá 464.001 a posledná 464.102 (v správe ČD, Múzeum Lužná u Rakovníka). V súčasnosti sa parná lokomotíva 464.001 „Ušatá“ podrobuje opätovnej a náročnej oprave, pretože v septembri 2013 skončila zákonom daná časová platnosť prevádzky kotla parnej lokomotívy.

Autor (zdroj) popisu: Ing. Mgr. Jana Oswaldová


Súvisiace filatelistické materiály (3):

Poštová známka Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 498.104 AlbatrosPoštová známka
Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 498.104 Albatros
Príležitostná pečiatka Inaugurácia poštových známok: Technické pamiatky - Parná lokomotívaPríležitostná pečiatka
Inaugurácia poštových známok: Technické pamiatky - Parná lokomotíva
Príležitostná pečiatka Inaugurácia poštových známok: Technické pamiatky - AlbatrosPríležitostná pečiatka
Inaugurácia poštových známok: Technické pamiatky - Albatros

Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015

Súvisiace podujatia (1):

Slávnostná inaugurácia poštových známok Technické pamiatky: Historické lokomotívyZdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 464.001

Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 464.001
Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 464.001
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Jediný zmysel zlej nálady spočíva v tom, aby vám pripomenula, že myslíte nefunkčne a že momentálne by ste svojmu úsudku nemali dôverovať ani načúvať.

(Richard Carlson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.