Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Príležitostná pečiatka:
Inaugurácia poštových známok: Technické pamiatky - Parná lokomotíva

Inaugurácia poštových známok: Technické pamiatky - Parná lokomotíva
Deň používania: 17. 04. 2015
 
Pošta: PRIEVIDZA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštových známok Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 464.001Technické pamiatky: Historické lokomotívy - Parná lokomotíva 498.104 Albatros v Prievidzi.


Textový motív: INAUGURÁCIA POŠTOVÝCH ZNÁMOK TECHNICKÉ PAMIATKY / PARNÁ LOKOMOTÍVA 464.01

Obrazový motív: Pohľad spredu na parnú lokomotívu parnú lokomotívu 464.001.

Tematický popis a súvislosti:

Na začiatku tridsiatych rokov 20. storočia si ČSD objednali v strojárenskej firme Českomoravská-Kolben-Daněk (ČKD) nové výkonné lokomotívy, ktoré mali zabezpečovať dopravu zrýchlených vlakov a rýchlikov na horských tratiach. V roku 1933 bola vyrobená dvojvalcová rýchliková tendrová lokomotíva na prehriatu paru s usporiadaním náprav 2’D2’ s novou konštrukciou nesúcou označenie 464.0, ktorá koncepčne vychádzala z úspešnej rady 456.0 konštruktéra Vojtěcha Kryšpína. Dvojčitá lokomotíva na prehriatu paru dosahovala max. rýchlosť 90 km/h. Prvé lokomotívy nemali namontované bočné dymové usmerňovacie plechy, tie boli umiestnené dodatočne. A práve pridané plechy dali lokomotíve charakteristický vzhľad a pomenovanie „Ušatá“. Na Slovensku začali „Ušaté“ jazdiť až v roku 1938 v depe Vrútky a Zvolen. Lokomotíva tohto radu viezla aj pohrebný vlak prvého prezidenta ČSR, T. G. Masaryka na trati Praha − Lány. Celkom vyrobili v dielňach ČKD Praha a Škoda Plzeň 76 kusov parných lokomotív. Pre svoju spoľahlivosť a nenáročnosť slúžili ČSD až do konca parnej prevádzky v roku 1981.

Parná lokomotíva 464.001 bola do skúšobnej prevádzky ČSD prevzatá z ČKD Praha 2. novembra 1933 a pridelená do Rušňového depa Praha − Masarykovo nádraží. Svoju službu ukončila v depe Česká Lípa v roku 1977. Pred zošrotovaním lokomotívu zachránil dobrý technický stav a pripravované otvorenie železničného skanzenu v Českej Třebovej. Ako jediná lokomotíva radu 464.0 bola zmluvou o bezodplatnom prevode majetku z 11. novembra 1992 prevedená z Považského múzea v Žiline do Múzejno-dokumentačného centra ŽSR Bratislava (MDC). V rokoch 1995 − 2007 bola vykonaná generálna oprava parnej lokomotívy do jej prevádzky schopného stavu. Ako technická pamiatka SR a deponát MDC Bratislava je v súčasnosti lokomotíva 464.001 „Ušatá“ zverená do starostlivosti Prievidzského parostrojného spolku, o. z. Na nostalgických jazdách po železničných tratiach počas šiestich rokov odviezla niekoľko tisíc cestujúcich. Zachovali sa len dva kusy parných lokomotív radu 464, prvá 464.001 a posledná 464.102 (v správe ČD, Múzeum Lužná u Rakovníka). V súčasnosti sa parná lokomotíva 464.001 „Ušatá“ podrobuje opätovnej a náročnej oprave, pretože v septembri 2013 skončila zákonom daná časová platnosť prevádzky kotla parnej lokomotívy.


Autor (zdroj) popisu: Ing. Mgr. Jana Oswaldová


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov