Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - tuleň Devinophoca claytoni

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná Významným slovenským fosíliám - tuleň Devinophoca claytoni.

09. 09. 2022

Taliansko

Taliansko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 30. 03. 2019 18:04

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Európa - Taliansko.Taliansko (ITALIA)


2011 - Filanxanum 2011 - Deň slovenskej hudby


Relevantné atribúty: Príležitostná pečiatka - Slovenské národné divadlo (historická budova) s Ganymedovou fontánou v Bratislave.

Slovaciká - Taliansko - Deň slovenskej hudby - Slovenské národné divadlo


Pozri tiež: Pamiatky a pamätihodnosti

_____ . ______


2020/2021 - ACT NOW - Environmentálna udržateľnosť (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu - známky Talianska a Malty vyšli až v roku 2021)


Relevantné atribúty: Známka (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu)

Slovaciká - Taliansko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom

Slovaciká - Taliansko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom

Slovaciká - Taliansko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Talianskom


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom

_____ . ______

Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov