Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
Svetový rok Slovákov

Svetový rok Slovákov
Deň vydania: 17. 07. 1997
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 9 Sk
Rozmery známky: 23 x 30 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2225000

Poštová známka pripomínajúca rok 1997 - 1998 ako Svetový rok Slovákov


Textový motív: 1997 - 1998 / SVETOVÝ ROK SLOVÁKOV

Obrazový motív: Alegorická postava na pozadí obrysov Slovenskej republiky a so zakomponovaním štátneho znaku SR.

Tematický popis a súvislosti:

Slovenský národ sa 1. januára 1993 vyhlásením samostatnej Slovenskej republiky zaradil medzi štátne národy Európy a sveta. Od tejto chvíle snaženia štátnych orgánov ako aj neštátnych organizácií v Slovenskej republike smerujú k budovaniu chrámu slovenského historického poznania, historického vedomia, národného povedomia, národnej a štátnej spolupatričnosti. Dôležitou súčasťou tohoto prirodzeného úsilia nového štátu je aj Svetový rok Slovákov vyhlásený 17. júla 1997 s jeho ukončením 19. septembra 1998. Podujatia, ktoré sa uskutočňujú pri tejto príležitosti na všetkých kontinentoch sveta v štátoch, v ktorých Slováci žijú, predstavujú národný duchovný, kultúrny, vedecký, technický a športový život v kontinuite vývoja slovenských, európskych a svetových dejín až po súčasnosť. Svetový rok Slovákov je určený aj pre svetovú verejnosť, ktorej poskytne informácie o hodnotách národa a štátu nachádzajúceho sa v strede Európy.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta a.s. / POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov