Osobnosti: Anna Jurkovičová (1824 - 1905) - 200. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia prvej slovenskej ochotníckej herečky Anny Jurkovičovej (1824 - 1905).

05. 04. 2024

sv. Konštantín-Cyril - byzantský filozof, zakladateľ slovanského písomníctva

sv. Konštantín-Cyril - byzantský filozof, zakladateľ slovanského písomníctva
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 01. 07. 2020 19:02

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré majú súvis s byzantským filozofom, teológom, misionárom, jazykovedecom, prekladateľom a hymnografom, zakladateľom slovanského písomníctva svätým Konštantínom.Svätý Konštantín-Cyril, tiež Konštantín Filozof a sv. Cyril

(* 827, Solún, Grécko – † 14. február 869, Rím)

byzantský filozof, teológ, misionár, jazykovedec, prekladateľ a hymnograf, zakladateľ slovanského písomníctva.

Nižšie vzdelanie dostal vo svojom rodisku. V približne štrnástich rokoch stratil otca. Ďalšie vzdelanie mu zabezpečil Theoktist, cisársky kancelár (logotét). Ten povolal mladíka v roku 842 alebo 843 na cisársku odbornú školu do Carihradu, kde sa v tom období vzdelával aj mladý cisár Michal III.[pozn 1] Po ukončení štúdií bol menovaný chartofylaxom (knihovníkom a v podstate tajomníkom) konštantínopolského patriarchu Ignáca.[pozn 2] Konštantín bol ešte pred nástupom do funkcie asi v roku 849 vysvätený za kňaza. Po krátkom čase sa vzdal vysokého postu a odišiel do monastiera pri Bosporskej úžine. Potom prednášal filozofiu na cisárskej univerzite v Konštantínopole a neskôr odišiel na kratšiu dobu do monastiera na hore Olymp. Bol popredným členom Fótiovho intelektuálneho kruhu a Fótiovým dobrým priateľom.

V rokoch 861 – 862 sa zúčastnil byzantského diplomatického posolstva ku Chazarom, 863 ho spolu s bratom Metodom byzantský cisár Michal III. poveril misiou na Veľkú Moravu (od 863/864). V Ríme dosiahli u pápeža Hadriána II. schválenie slovanskej liturgie aj pre západnú cirkev. V Ríme sa s podlomeným zdravím utiahol do monastiera pri chráme sv. Praxedy a prijal mníšske meno Cyril. Prácou predčasne vysilený zomrel 42-ročný a bol pochovaný v chráme sv. Klimenta (bazilike San Clemente) v Ríme.


Bulharsko (БЪЛГАРИЯ BULGARIA)


2013 - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, Poštová známka v hárčekovej úprave - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv. Metod (kľačiaci vpravo), výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay.

Slovaciká - Bulharsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Bulharsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú MoravuČeská republika (ČESKÁ REPUBLIKA)


2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie so Slovenskom, Bulharskom a Vatikánom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, Poštová známka v hárčekovej úprave - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv. Metod (kľačiaci vpravo), výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú MoravuJuhoslávia (JUGOSLAVIJA)


1937 - 1050 rokov smrti sv. Metoda


Relevantné atribúty: Poštový lístok (oficiálna prítlač) - sv. Konštantín a sv. Metod, nápis (v bosniačtine) "Očami slovanského obrodenia sv. Cyrila a Metoda na pamiatku 1050. výročia smrti sv. Metoda".

Slovaciká - Juhoslávia - 1050 rokov smrti sv. Metoda - sv. Konštantín a sv. MetodSint Maarten (ST. MAARTEN)


2011 - 25. Veľtrh bankoviek Maastricht 2011


Relevantné atribúty: Poštová známka v tlačovom liste zloženom z dvoch malých tlačových listov (2x vľavo hore) - slovenská bankovka 50 Korún s portrétmi sv. Cyrila a Metoda, nápisy: "Slovakia 1999 - 50 Koruna", "NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA" a "PÄŤDESIAT SLOVENSKÝCH KORÚN"; pečiatka FDC - obrys portrétov sv. Cyrila a Metoda, nápis: "NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA"; prílač FDC - slovenská bankovka 50 Korún s portrétmi sv. Cyrila a Metoda, nápisy: "NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA" a "PÄŤDESIAT SLOVENSKÝCH KORÚN".

Slovaciká - Sint Maarten - 25. Veľtrh bankoviek Maastricht 2011 - sv. Cyril a Metod

Slovaciká - Sint Maarten - 25. Veľtrh bankoviek Maastricht 2011 - sv. Cyril a Metod

Slovaciká - Sint Maarten - 25. Veľtrh bankoviek Maastricht 2011 - sv. Cyril a MetodVatikán (CITTA DEL VATICANO a città del vaticano)


1963 - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu


Relevantné atribúty: Poštová známka - sv. Konštantín-Cyril s nápisom: "S. CYRILLUS" a nápis: "XI EXEUNTE SAEC. AB INCEPTO APOSTOLATU SS. CYRILLI ET METHODII APUD SLAVOS"

Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu
Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu
Slovaciká - Vatikán - 1100 rokov príchodu sv. Cyrila (Konštantína) a sv. Metoda na Veľkú Moravu


2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Slovenskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, Poštová známka v hárčekovej úprave - sv. Konštantín-Cyril (kľačiaci vľavo), sv. Metod (kľačiaci vpravo), výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov