.'>

Vydanie Monografie známok Slovenska 1939 až 1945

Informácia o vydaní dlho očakávanej dvojdielnej monografie Ondrej Földes: Monografia známok Slovenska 1939 až 1945 a o možnosti jej objednania.

26. 01. 2023

Organizovaná filatelia:
Summit o budúcnosti filatelie (anglicky)

Summit o budúcnosti filatelie (anglicky)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: blog.stamps.org
Publikované: 13. 11. 2016 00:07

Zaujímavý článok o filatelii a zbieraní známok z webovej stránky American Philatelic Society - Web blog of America's Stamp Club.Summit o budúcnosti filatelie (anglicky)


Stručný záverečný report:

PDF dokument Report zo summitu o budúcnosti filatelie (anglicky)


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov