Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2020/1 (182)

Nové číslo informačného spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

04. 08. 2020

Zberateľské burzy:
Stuttgartská burza pohľadníc v Stuttgarte (Nemecko)

Stuttgartská burza pohľadníc v Stuttgarte (Nemecko)
Miesto: Kultur- u. Kongresszentrum Liederhalle, Berliner Platz 1, Stuttgart (Nemecko)
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 28. 11. 2020

Informácia o konaní Stuttgartskej burzy pohľadníc v Stuttgarte (Nemecko).


Čas konania: 9:00 - 15:00

Zberateľské odbory: Staré pohľadnice.

Informácie a objednávky stolov:
» Kontaktná osoba: Andreas Wohnsiedler
» Adresa: D- Stuttgart
» Tel.: 07 11/83 49 07
» Email: info@ansichtskartenmesse.de
» Web: Stuttgarter Ansichtskarten-BörseMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Internetová stránka Stuttgarter Ansichtskarten-Börse
© Internetová stránka Stuttgarter Ansichtskartenbörse
© Internetová stránka BUND DEUTSCHER PHILATELISTEN e.V.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov