Umenie: Ferdinand Katona (1864 – 1932) - Skorá jar v Belianskych Tatrách

Poštová známka z edičného radu UMENIE s vyobrazením obrazu Skorá jar v Belianskych Tatrách od Ferdinanda Katonu (1864 – 1932)

20. 10. 2020

Príležitostná pečiatka:
Štart 1. slovenskej družice skCUBE

Štart 1. slovenskej družice skCUBE
Deň používania: 23. 06. 2017
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná ručná pečiatka používaná v Bratislave pri príležitosti štartu 1. slovenskej družice skCUBE.


Textový motív: ŠTART 1. SLOVENSKEJ DRUŽICE / SKCUBE

Obrazový motív: Zemeguľa so satelitom skCUBE a naznačenou obežnou dráhou.

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov