Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

11. 06. 2023

Príležitostná pečiatka:
SSOŠZ - Leopold Jim Šťastný a založenie AICO

SSOŠZ - Leopold Jim Šťastný a založenie AICO
Deň používania: 06. 06. 2014
Koniec platnosti: 06. 06. 2014
 
Pošta: BRATISLAVA 5
Farba: modrá

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania výročnej schôdze SSOŠZ pripomínajúca trénerskú futbalovú legendu Leopolda "Jima" Šťastného a založenie Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov AICO.


Textový motív: SSOŠZ SPOLUZAKLADATEĽOM AICO / LEOPOLD "JIM" SŤASTNÝ / 1911 - 1996 / TRÉNERSKÁ / LEGENDA

Obrazový motív: Karikatúra Leopolda "Jima" Šťastného a súdobá futbalová lopta v päťuholníku, ktorý symbolizuje logo Slovana Bratislava.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov