Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Poštová známka:
Spoločné vydanie so Srbskom: Ján Koniarek (1878 – 1952)

Spoločné vydanie so Srbskom: Ján Koniarek (1878 – 1952)
Deň vydania: 13. 04. 2012
 

Poštová známka v hárčekovej úprave Spoločné vydanie so Srbskom: Ján Koniarek (1878 – 1952).
Deň vydania: 13. 4. 2012
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 30,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: HA
Počet známok na tlačovom liste: 2
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: František Horniak
Rytec známky: František Horniak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.
Technika tlače: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad známok: 100 000 ks.

Hárčeková úprava:

Poštová známka Spoločné vydanie so Srbskom: Ján Koniarek (1878 – 1952) (hárčeková úprava)

Pôvodný výtvarný návrh:

Poštová známka Spoločné vydanie so Srbskom: Ján Koniarek (1878 – 1952) (výtvarný návrh)


Vydanie Srbska: tlačový list s 8 známkami a FDC (za poskytnutie obrázkov ďakujeme I. Križkovi z Bratislavy):

Poštová známka Srbsko - Spoločné vydanie so Slovenskom: Ján Koniarek

Obálka prvého dňa (FDC) Srbsko - Spoločné vydanie so Slovenskom: Ján Koniarek


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2012


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov