Výstava 130. výročie založenia železničnej trate Holíč - Hodonín v Holíči

Pozvanie na propagačnú výstavu 130. výročie založenia železničnej trate Holíč - Hodonín v Holíči.

19. 06. 2021

Obálka prvého dňa:
Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka

Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka
Deň vydania: 12. 09. 2008
 

Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka.
Obálka prvého dňa vydania (FDC) k poštovej známke Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka.

Deň vydania: 12. 9. 2008
Autor výtvarného návrhu FDC: prof. Dušan Kállay, akad. mal. s použitím fotografie Karola Plicku
Rytec FDC: Miloš Ondráček
Návrh na pečiatku: prof. Dušan Kállay, akad. mal.
Technika tlače FDC: Oceľotlač z plochých platní
Tlačiareň FDC: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Náklad FDC: 3 900 ks


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov