Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave

Pozvanie na 20. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2024 v Bratislave.

07. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
Spoločenstvo sv. Gabriela - RELIGFILA 2017

Spoločenstvo sv. Gabriela - RELIGFILA 2017
Deň používania: 10. 11. 2017
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti výstavy RELIGFILA 2017 Spoločenstva Sv. Gabriela


Textový motív: SPOLOČENSTVO SVÄTÉHO GABRIELA - RELIGFILA / BOH JE LÁSKA

Obrazový motív: Kríž s dvojitým nápisom "BOH JE LÁSKA"

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov