Magické dvojky alebo Aký môže byť najvyšší počet dvojok na poštovej zásielke?

Výzva na vytvorenie alebo nájdenie poštových zásielok s najväčším počtom "poštových" dvojok pri príležitosti magického dátumu 22. 2. 2022.

11. 02. 2022

Príležitostná pečiatka:
Spoločenstvo sv. Gabriela - RELIGFILA 2017

Spoločenstvo sv. Gabriela - RELIGFILA 2017
Deň používania: 10. 11. 2017
 
Pošta: MOČENOK
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Močenku pri príležitosti výstavy RELIGFILA 2017 Spoločenstva Sv. Gabriela


Textový motív: SPOLOČENSTVO SVÄTÉHO GABRIELA - RELIGFILA / BOH JE LÁSKA

Obrazový motív: Kríž s dvojitým nápisom "BOH JE LÁSKA"

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov