Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/1 (107)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL

08. 01. 2021

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky:
Spišský záloh pripomenie známka

Spišský záloh pripomenie známka
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 07. 11. 2012 00:35

Informácia o vydaní novej poštovej známky s vyobrazením Ľubovnianskeho hradu, ktorá pripomína výročie zálohu 16 spišských miest a hradov Ľubovňa a Podolínec.

Základné informácie:


Vydaná poštová známka a reálny pohľad - aktuálny stav už s rekonštruovaným renesančným palácom:
Poštová známka Historické výročia: Ľubovniansky hrad (výtvarný návrh)  Poštová známka Historické výročia: Ľubovniansky hrad (reálny ppohľad)


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace oznamy:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov