Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Spišský záloh pripomenie známka

Spišský záloh pripomenie známka
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 07. 11. 2012 00:35

Informácia o vydaní novej poštovej známky s vyobrazením Ľubovnianskeho hradu, ktorá pripomína výročie zálohu 16 spišských miest a hradov Ľubovňa a Podolínec.

Základné informácie:


Vydaná poštová známka a reálny pohľad - aktuálny stav už s rekonštruovaným renesančným palácom:
Poštová známka Historické výročia: Ľubovniansky hrad (výtvarný návrh)  Poštová známka Historické výročia: Ľubovniansky hrad (reálny ppohľad)


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Súvisiace oznamy:


Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov