Vydanie poštovej známky 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou)

Informácia o vydaní novej poštovej známky 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou).

02. 10. 2023

Filatelistické výstavy:
Špecializovaná filatelistická výstava PRAGA PICCOLA 2020 v Prahe (Česká republika)

Špecializovaná filatelistická výstava PRAGA PICCOLA 2020 v Prahe (Česká republika)
Miesto: PVA Letňany, Beranových 667, Praha 9 - Letňany (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 11. 09. 2020 - 13. 09. 2020

Informácia o špecializovanej filatelistickej výstavy PRAGA PICCOLA 2020 v Prahe.


Špecializovaná filatelistická výstava PRAGA PICCOLA 2020 v Prahe (Česká republika)


Specializovaná filatelistická výstava


PRAGA PICCOLA 2020
Základné informácie


Výstava PRAGA PICCOLA 2020 je súťažná špecializovaná filatelistická výstava 1. a 2. stupňa s medzinárodnou účasťou podľa kritérií Výstavného poriadku SČF.

Miesto konania: PVA Letňany, Beranových 667, Praha 9 - Letňany (Česká republika) v priestoroch veľtrhu SBĚRATEL

Termín: 11. – 13. septembra 2020

Usporiadateľ: Svaz českých filatelistů (SČF) v spolupráci so SSČSZ a ArGe Tschechoslowakei

Podmienky účasti: Vystavovateľom môže byť zberateľ, ktorý je členom ArGe Tschechoslowakei alebo Svazu českých filatelistů

Výstavné triedy:
» » Tradičná filatelia
» » Poštová história
» » Otvorená trieda
» » Filatelistická literatúra
» » Trieda mládeže


Dôležité termíny


» 30. 5. 2020 – Zaslanie prihlášok.
» 15. 6. 2020 – Oznámenie o prijatí či neprijatí exponátu.
» 15. 7. 2020 – Dodanie naskenovaných exponátov organizačnému výboru (umiestnenie na www.exponet.info).

Národný komisár


Národný komisár nie je vymenovaný, prípadní záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky účasti, kontaktujú priamo predsedu organizačného výboru špecializovanej filatelistickej výstavy PRAGA PICCOLA 2020:

Jiří Sedlák, kontaktná adresa: sedlak115@seznam.cz


Výstavné propozície (IREX)


PDF dokument Výstavné propozície špecializovanej výstavy poštových známok PRAGA PICCOLA 2020


Prihláška


PDF dokument Prihláška na špecializovanú filatelistickú výstavu PRAGA PICCOLA 2020


Mapa s vyznačeným miestom konania:


Ďalšie informácie o výstave nájdete na internetovej stránke Svazu českých filatelistů (SČF): Výstavní činnost.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov