Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

26. 06. 2024

Ostatné správy:
Španielska emisia BIBLIOBUS v zošitkovej úprave (2020)

Španielska emisia BIBLIOBUS v zošitkovej úprave (2020)
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 21. 07. 2020 00:59

Španielska emisia BIBLIOBUS z roku 2020 v zošitkovej úprave so známkou v tvare obrysu bibliobusu


Španielska emisia BIBLIOBUS v zošitkovej úprave (2020)


Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!


Španielsko (ESPAŇA)

Dátum vydania: 6.7. 2020
Technika tlače: Ofset
Forma: Známkový zošitok (8 strán)
Papier: Lesklý, pogumovaný, fosforeskujúci
Veľkosť známky: 66,88 x 22,36 mm (nepravidelné)
Nominálna hodnota: 1 x 4 €
Náklad: 125 000 ks zošitkov

Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!


Netradičná poštová známka zobrazuje bibliobus a tým nesie svoj vlastný vnútorný príbeh. Celá úprava zošitka s jednou známkou bibliobus je koncipovaný ako kniha, kde môžete listovať stránky a prečítať si tituly nádherných literárnych diel ako Slepota od José Saramaga, Sto rokov samoty of Gabriela Garcíu Márqueza, veselé karikatúry v príbehu Mortadela a Filemóna od Francisco Ibáneza Talavera a Malého princa od Antoina de Saint-Exupéryho. Na týchto jedinečných stránkach vidíme obrázky čitateľov všetkých vekových kategórií, ktoré sa tešia z čítania.

Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!


Bibliobus (tiež pojazdná knižnica) je špeciálne upravený autobus (či iné k tomuto účelu určené vozidlo), ktorý nahrádza funkciu kamenných knižníc (pobočiek). Bibliobus je určený najmä čitateľom, ktorí nemajú z rôznych dôvodov možnosť osobne navštevovať kamenné pobočky knižnice, napr. odľahlá oblasť, neuspokojivá dostupnosť, nepriaznivý zdravotný stav čitateľa a pod.

Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!


V Španielsku sa služba prevádzkovania bibliobusov, tak aku ju poznáme dnes, začala v roku 1953. Najskôr v Madride a v roku 1970 začala pôsobiť po celom Španielsku. Dnes je tu 77 biobliobusov, ktoré sa potulujú po Španielsku a navštevujú 2006 obcí a regiónov, z ktorých 81% má menej ako 1000 obyvateľov a 68% má menej ako 400 obyvateľov. Väčšina z týchto dedín nemá ani lekáreň, lekársku ambulanciu ani obchody či supermarkety. Táto služba im umožňuje prístup ku kultúre a zábave, ktorú môže knižnica ponúknuť. Vozidlo, ktoré niekoľko dní v týždni prináša náklad mnohých snov, dobrodružstiev a záhad do mnohých skrytých kútov Španielska. Plne tým napĺňajú posolstvo, resp. základné princípy ako ich formuluje Manifest verejnej knižnice UNESCO vystihujúc konečný cieľ služby zobrazenej na tejto známke: „Služby verejnej knižnice sa poskytujú na základe rovnosti prístupu pre všetkých bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo sociálne postavenie.“

Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!Súvisiace známky a iné materiály


Zatiaľ sa nám podarilo nájsť sedem tematicky súvisiacich známku priamo s tematikou bibliobusu, resp. pojazdných knižníc (zdroj: Roberto Soto (blog): Primer sello postal dedicado al Bibliobús en Espana):

Španielska emisia BIBLIOBUS v zošitkovej úprave


Ak viete o ďalšich tematicky súvisiacich filatelistických materiáloch s námetom bibliobusu alebo mobilných knižníc, prosím, napíšte nám. Vopred ďakujeme!Použité zdroje:


© Roberto Soto (blog): Primer sello postal dedicado al Bibliobús en Espana
© Correos Espaňa
© Freestampcatalogue
© Delcampe - The collectors' marketplace
© Wikipédia - free encyclopeadia
© Pinterest
Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov