Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Tematická filatelia:
Netradičné námety: Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy

Netradičné námety: Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 21. 07. 2020 14:49

Predstavenie netradičného námetu pre tematických zberateľov


Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy
Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy
Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy
Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusyPoštové známky nám rozprávajú príbehy


Svet filatelie je veľmi bohatý a rozmanitý, počnúc samotnou povahou a formou poštových známok cez ich využitie ako účinného nástroja na komunikáciu obsahu a prezentáciou bohatých a atraktívnych prvkov grafického stvárnenia a dizajnu častokrát dokonca vo forme umeleckej tvorby. Ich prostredníctvom vydavateľ prezentuje svoje hodnoty, poukazuje na historické dedičstvo, zviditeľňuje významné udalosti a osobnosti i pripomína úspechy, skrátka všetko, na čo je hrdý a čo stojí za pripomenutie. Práve tieto aspekty sú nosným pohľadom na poštové známky (a iné poštové materiály) zberateľskej oblasti tematická filatelia. Je to zberateľská oblasť, ktorá pozerá na materiály cez ich námety a hľadá zaujímavé a mnohokrát na prvý pohľad neviditeľné tematické súvislosti. Veď každá známka má svoj vlastný vnútorný príbeh... A keďže podstatou zberateľstva je hľadanie a bádanie, centrom záujmu mnohých (rozhľadených) zberateľov nie sú len populárne tematické oblasti, ale nové témy a pohľady, ktoré dokážu priniesť omnoho viac potešenia z bádania a nájdenia netušených faktov a súvislostí. Jedna z takých tém môže byť:


Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Tematické oblasti: literatúra, vzdelávanie, knihy, deti a mládež, starostlivosť o starších, doprava

Myšlienka pojazdnej knižnice sa objavila už dávno, keď bol v odľahlých oblastiach takmer nemožný prístup k knihám a rôzne dopravné prostriedky s policami kníh ich boli schopné priviezť na ťažko prístupné miesta alebo rozveseliť vojakov na fronte. Ve svete sa prvé pojazdné knižnice objavili približne v 19. storočí a to najmä na území Veľkej Británie a Spojených štátov amerických. Prvá pojazdná knižnica sa objavuje v roku 1875 v kraji Cumbria na severozápade Veľkej Británie. Prvé pojazdné knižnice mali podobu napr. saní naložených knihami či kočiara ťahaného koňmi.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy

Pochodujúca knižnica v roku 1859 vo Warrington v AnglickuPojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy

Pojazdná knižnica vo Washingtone okolo roku 1905Postupom času sa pre tieto dopravné prostriedky zaužíval názov bibliobus, čo je špeciálne upravený autobus (či iné k tomuto účelu určené vozidlo), ktorý nahrádza funkciu kamenných knižníc (pobočiek) a prináša knihy priamo k čitateľom.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy
Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Bibliobus je určený najmä čitateľom, ktorí nemajú z rôznych dôvodov možnosť osobne navštevovať kamenné pobočky knižnice, napr. odľahlá oblasť, ťažká dostupnosť, nízky alebo naopak vysoký vek alebo nepriaznivý zdravotný stav čitateľa a pod.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Moderný bibliobus je vybavený regálmi s knižným fondom, počítačom s pripojením na internet a s možnosťou vyhľadávania v katalógu knižnice, do ktorej knižnej siete bibliobus patrí a je jej organizačnou súčasťou. Posádku bibliobusu tvorí profesionálny knihovník a vodič. V niektorých prípadoch vykonáva obe funkcie jediná osoba.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Okrem motorových bibliobusov sa objavujú aj rôzne nemotorové (ekologické) konštrukcie a velomobily, ktoré majú väčšinou omnoho menšiu kapacitu a dostupnosť a tak slúžia viac na propagáciu čítania a vzdelávania.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy
Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusyPoštové známky a iné filatelistické materiály


Zatiaľ sa nám podarilo nájsť nasledovné poštové známky s tematikou bibliobusu, resp. pojazdných knižníc:

Karibské ostrovy Barbados v roku 1972 pri príležitosti Medzinárodného knižného roku vydali sériu štyroch poštových známok. Jedna z nich je venovaná bibliobusu, zatiaľ čo ďalšie tri sa zaoberajú službou mobilných kín, verejnou knižnicou a knižničným vzdelávaním, ktoré bolo v tomto prípade zastúpené knižnicou v Coorington College.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Seychelské ostrovy v Indickom oceáne vydali v roku 1982 v rámci osláv 5. výročia oslobodenia ostrovov sériu štyroch poštových známok venovaných činnostiam, ktoré vytvárajú a formujú národ - jednou z nich je vzdelávanie reprezentované bibliobusom.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Africký štát Keňa vydala pri príležitosti 50. medzinárodnej konferencie IFLA v Keni v roku 1984 sériu štyroch poštových známok venovaných rôznym formám knižničných služieb - jednou z nich mobilné knižničná služba vďaka bibliobusom.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Holandská Guyana (Surinam) ležiaca na severnom pobreží juhoamerického kontinentu vydala v roku 1986 sériu piatich príplatkových poštových známok určených na detskú charitu a financovanie neziskovej organizácie Het Kind (Dieťa). Každá známka predstavuje niektorú z hlavných vzdelávacích a kultúrnych aktivít pre deti, pričom téma bibliobusu bola prezentovaná samostatne na jednej zo známok.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Britské Panenské ostrovy v Karibiku vydali pri príležitosti Zlatého jubilea stredných škôl a knižničných služieb v roku 1993 sériu ôsmich poštových známok najvýznamnejších osobností, zariadení a aktivít stredoškolského vzdelávania v krajine. Jedna z nich sa zamerala na bibliobus.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Karibská ostrovná republika Svätý Vincent a Grenadíny vydala v roku 1994 poštovú známku venovanú bibliobusu na pripomenutie sto rokov prevádzkovaných služieb verejnej knižnice krajine.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Na karibskom Barbadose vyšla v roku 1997 poštová známka na oslavu 120. výročia založenia verejnej knižnice v krajine v rámci štvorznámkovej série poštových známok, ktoré sú venované bibliobusu, knižným zbierkam, výučbe čítania a práci s počítačom.

Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Európske Španielsko vydalo v roku 2020 netradičnú poštovú známku v zošitkovej úprave, ktorá zobrazuje bibliobus. Celá úprava zošitka je koncipovaný ako kniha, v ktorej možno listovať a prečítať si tituly nádherných literárnych diel ako Slepota od José Saramaga, Sto rokov samoty of Gabriela Garcíu Márqueza, veselé karikatúry v príbehu Mortadela a Filemóna od Francisco Ibáneza Talavera a Malého princa od Antoina de Saint-Exupéryho. Na jednotlivých stránkach vidno obrázky čitateľov všetkých vekových kategórií, ktoré sa tešia z čítania.

>Pojazdné (mobilné) knižnice bibliobusy


Ak viete o ďalších tematicky súvisiacich filatelistických materiáloch s námetom bibliobusu alebo mobilných knižníc, prosím, napíšte nám. Vopred ďakujeme!Použité zdroje:


© Primer sello postal dedicado al Bibliobús en Espana
© Correos Espaňa
© Delcampe - The collectors' marketplace
© Wikipédia - free encyclopeadia
© Pinterest


Ďalšie čítanie:


» Los Bibliobuses de la Antigua Dirección General de Archivos y Bibliotecas
» TEN OF THE CRAZIEST AND UNUSUAL MOBILE LIBRARIES FROM AROUND THE WORLD
» 5 GREAT BOOKS ABOUT BOOKMOBILES
» Svidnícky bibliobus je súci do dôchodkuFilatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov